Opublikowane przez Bartosz w Szczecinianie.

Paul Friedeborn urodził się 24 I 1572 r. Pochodził z szanowanej szczecińskiej rodziny kupieckiej, której kilku członków sprawowało urzędy publiczne.

W 1596 r. został pisarzem miejskim, w 1616 r. radcą, a w 1630 r. burmistrzem rodzinnego miasta. W 1634 r. został powołany przez Bogusława XIV do rządu tymczasowego jako reprezentant Szczecina.


Jednocześnie Friedeborn był lokalnym historykiem. W 1613 r. opublikował „Historische Beschreibung der Stadt Alten-Stettin“. W 1624 r. po raz pierwszy ukazał się drukiem jego opis topogrfii i historii Szczecina „Descriptio urbis Stetinensis topographica et historica”, ponownie wydany w 1654 r. W swoich opracowaniach wykorzystywał wyciągi ze źródeł archiwalnych. Sporządzał też odpisy zachowanych dokumentów, czym zasłużył się dla miejskiego archiwum.

Zmarł 14 XI 1637 r. w Szczecinie.