Opublikowane przez sedina w Publicystyka.

Mając na uwadze liczne interwencje naszych mieszkańców, dotyczące kilkukondygnacyjnego żelbetowego bunkra o grubości murów 2,5 m, będącego w gestii Skarbu Państwa, a znajdującego się przy ul. Smolańskiej 10a na Pomorzanach w Szczecinie i wybudowanego do celów wojennych przez Niemców, wnioskujemy o wpisanie go na Listę Obiektów i Miejsc Pamięci Narodowej.

Bunkier od zakończenia wojny nie służy celom jakim powinien służyć po II wojnie światowej. Mieszkańcy żądają od nas, by bunkier, będąc reliktem wojennych działań niemieckich, świadectwem – przestrogą dla potomnych, służył jako lekcja historii, którą my Polacy przeżyliśmy.
Obecnie Rada Osiedla, na wniosek mieszkańców i przy współudziale Rady Miasta Szczecina, buduje w bezpośrednim sąsiedztwie, w odległości 35 m od bunkra, Pomnik-Obelisk upamiętniający więźniów niemieckich obozów pracy przymusowej, które znajdowały się na Pomorzanach, a w których przetrzymywano Polaków, Rosjan i inne narodowości. Bunkier i Pomnik-Obelisk będą przestrogą dla obecnych i potomnych, jako miejsca historyczno – patriotyczne.
Obecnie zgłaszają się już osoby fizyczne, instytucje i specjaliści, którzy pomogliby w usunięciu wody zatapiającej dolną część bunkra, uruchomieniu i przystosowaniu dla zwiedzających. Dlatego w imieniu mieszkańców i własnym, Rada Osiedla Pomorzany prosi o jak najszybsze zapobieżenie komercjalizacji bunkra i pomoc w ratowaniu historii. Jednocześnie prosimy o umożliwienie wejścia do wnętrza obiektu grupom przygotowującym go do eksploatacji.

Przewodniczący Rady Osiedla Pomorzany

Witold Dąbrowski

Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla Pomorzany

Bogumił Czapla

List został przesłany do Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.