Opublikowane przez lazowski w Publicystyka.

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować Państwa, iż z naszej inicjatywy – Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość w dniu 10 lipca 2006 Rada Miasta na wniosek Komisja ds. Edukacji i Kultury podejmie uchwałę w sprawie honorowego obywatelstwa dla Pana Profesora Władysława Bartoszewskiego i Profesora Aleksandra Wolszczana.


W przypadku prof. Władysława Bartoszewskiego pragniemy podkreślić jego ogromny autorytet moralny, a także niezwykle duży wpływ na budowanie stosunków polsko-niemieckich co miało bezpośredni wpływ na sytuację Szczecina.

W przypadku prof. Aleksandra Wolszczana pragniemy podkreślić jego związki ze szczecińską nauka, ożywczy wpływ jaki miała jego decyzja o współpracy ze szczecińskim środowiskiem naukowym a także zaangażowanie w rozwój nauki na Pomorzu zarówno wśród młodych – konkurs Wolszczan jak i dojrzałych naukowców – Zachodniopomorskie Noble.

W obu przypadkach podkreślamy niezwykłą wartość autorytetu jaki posiadają zgłoszone przez nas osoby zarówno naukowego jak i moralnego. Obie osoby mogą też stać się wzorem dla ludzi młodych.

Pragniemy nadmienić, że historia szczecińskich i przedszczecińskich „honorowych” została opisana w ramach publikacji wydanej wspólnie z VI LO przez Andrzeja Łazowskiego oraz Dariusza Okonia.

Z poważaniem

Andrzej Łazowski