Opublikowane przez sedina w Wydarzenia.

Szczątki dawnych mieszkańców Szczecina odkryte w trakcie prac budowlanych w katedrze zostaną we wtorek pochowane podczas specjalnego nabożeństwa w bazylice katedralnej w Szczecinie.


Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 18. Najpierw mszę świętą odprawi biskup pomocniczy archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej Marian Błażej Kruszyłowicz. Z uwagi na wielowyznaniowość zmarłych luterańskie nabożeństwo liturgii słowa poprowadzi potem ksiądz radca Piotr Gaś, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Szczecinie.

Odnalezione szczątki należą do mieszkańców Szczecina, którzy w większości spoczywali na dawnym cmentarzu katedralnym zlikwidowanym dekretem cesarza Napoleona nakazującym kasację wszystkich cmentarzy w obrębie murów miejskich na terenie jego imperium. Dużą grupę zmarłych stanowią także osoby, które zginęły w katedrze podczas bombardowania Szczecina w okresie II wojny światowej, a których szczątki nie zostały wcześniej odnalezione.

Marcin Górka, Gazeta Wyborcza, 3 VII 2006 r.