Pamiętać Szczecin konkursem stałym

Druga edycja konkursu Pamiętać Szczecin została zakończona. Zebrane dotychczas doświadczenia, a bardziej jeszcze pomoc okazana organizatorowi przez Przyjaciół Konkursu pozwalają na to, aby ogłosić go naszym stałym konkursem. Oznacza to, że prace na konkurs od dzisiaj mogą być nadsyłane zawsze, a data 15 stycznia jest jedynie cezurą kolejnych edycji. Tym samym, jeśli ktoś się „spóźni”, to jego praca będzie oceniana w następnym roku.
Tak, jak dotychczas, nadsyłane prace publikowane będą w sedina.pl na bieżąco.
Zapraszam do kontaktów z nami pod adresem pamietniki@sedina.pl, szczególnie w celu uzyskania porady w tworzeniu tekstu lub wyjaśnienia zasad regulaminu.


Regulamin konkursu historyczno-literackiego dla młodzieży „Pamiętać Szczecin”

1/ Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o historii Szczecina i jego mieszkańców, od czasów najdawniejszych aż po czasy współczesne, a także ocalenie od zapomnienia wspomnień o naszym mieście.
Niezależnie od powyższego przygotowanie prac konkursowych powinno przyczynić się do nawiązania dialogu młodzieży z ludźmi starszymi na temat przeszłości miasta i związanych z nim ludzi.

2/ W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie oraz studenci, którzy samodzielnie lub we współpracy opracują i prześlą na adres „pamietniki@sedina.pl” teksty konkursowe, przy czym pliki tekstowe (np. txt, MS Word, Open Office) wraz z dołączonymi do nich zdjęciami, pamiątkami i dokumentami należy przesyłać w postaci załączników do e-maili (objętość max. 3 MB).
Podkreśla się, że prace mogą być wykonywane jednoosobowo lub w zespołach, w których uczestniczyć mogą także osoby dorosłe. W szczególności zalecana jest pomoc i opieka osób pełnoletnich (nauczycieli oraz krewnych i znajomych) nad pracą niepełnoletnich uczestników konkursu.

3/ Nadsyłane prace powinny zawierać:
• dane osobowe uczestników (imię i nazwisko, adres, szkoła i klasa; uczelnia i kierunek studiów);
• personalia autora wspomnień lub osoby udostępniającej materiały;
• dane opiekuna pracy.
Uwaga! Na wyraźne życzenie wyżej wymienionych osób możliwe jest niepodanie ich danych osobowych do wiadomości publicznej.

4/ Przyjmuje się, że nadesłanie pracy na konkurs jest wyrazem zgody uczestników na nieodpłatne publikowanie tych prac w portalu „sedina.pl” oraz ich drukowanie w publikacjach związanych z konkursem.

5/ Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych upływa 15 stycznia. Prace nadesłane później będą oceniane przez jury w następnej edycji konkursu.

Ocena prac:

1) Jurorzy ocenią i przedstawią do nagród prace w następujących kategoriach tematycznych:

• „Opowieści” – spisane przez uczestników konkursu opowieści mieszkańców miasta i ludzi z nim związanych.

• „Nieznane dokumenty” – opracowane przez uczestników konkursu, a sporządzone przez inne osoby listy, wspomnienia lub inne materiały, które dotychczas nie były publikowane.
Uwaga! Konieczne jest posiadanie zgody dysponentów tych dokumentów na publikację.

• „Wtórniki” – opracowane w celu prezentacji w internecie materiały wcześniej publikowane.
Uwaga! Zwraca się uwagę na konieczność przestrzegania praw autorskich oraz określenie zasad i zakresu opracowania ( szczegółowe określenie udziału pracy własnej uczestnika konkursu ) .

2) Niezależnie od powyższego prace będą oceniane w podziale na grupy wiekowe:
– uczniowie szkół podstawowych,
– gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
– studenci szkół wyższych.

3) W swojej ocenie jury będzie brało pod uwagę wartość historyczną i oryginalność nadesłanych prac oraz poziom ich opracowania.

4) Prace będą oceniane przez gości i użytkowników portalu sedina.pl, a ta z nich, którą zainteresuje się najwięcej internautów (pomiar za pomocą „liczby wejść” do dnia obrad jury) otrzyma „Nagrodę Publiczności”.

Wojciech Banaszak

Ten wpis został opublikowany w kategorii Pamiętać Szczecin. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.