Opublikowane przez Exadum w Portal.

Prezentujemy plan miasta Stettin powstały w 1937 roku. Przedstawia położenie parafii kościelnych, stan na 5 maja 1939. Skan wykonany z oryginalnego egzemplarza znajdującego w prywatnym archiwum Pana Janusza Gądka, dzięki jego uprzejmości jesteśmy w stanie zagłębić się na długie godziny w zakamarki dawnego miasta.


W tym czasie Szczecin podzielony był na 16 obszarów przypisanych do poszczególnych kościołów:

1. St. Matthaus Gemeinde
2. Bugenhagen Gemeinde
3. St. Gertrud Gemeinde
4. Fridens Gemeinde
5. Jakobi Gemeinde
6. Kreuz Gemeinde
7. St. Lukas Gemeinde
8. Luter-Kirchen Gemeinde
9. St. Nikolai-Johannis Gemeinde
10. St. Peter u. Paul Gemeinde
11. Luterkirchen ? Zullchow Gemeinde
12. Evangeliche Kapellengemainde Schwarzow
13. Schloss und Mariengemeinde
14. Wartburggemeinde
15. Kirchengemeinde Pommerensdorf
16. Kirchengemeinde Scheune

Na mapie są one zaznaczone odpowiednimi kolorami (legenda u dołu).
Mylące nieco może być zbyt pobieżne spojrzenie na mapę ponieważ są na niej zaznaczone granice dzielnic (czerwone linie), nie zawsze pokrywające się z parafiami.

Istotne jest też, że występuje na niej numeracja budynków oraz dość dobrze są rozrysowane parcele. Mapa przygotowana była na podstawie bazowej mapy Niemiec w skali 1:5000 z 1936 roku.

Życzę szybkich transferów i radości z odkrywania.

[filebase:file:file=248:tpl=mapy_plany]

Za pomoc w przygotowaniu materiału administracja dziękuje Iwonce i Exadumowi