Opublikowane przez woti w Pamiętać Szczecin.

Dobiegła końca II edycja naszego konkursu. W tym roku prac było mniej niż poprzednio i były zupełnie inne. Tym niemniej zainteresowały podobne grono czytelników, czasami wywołując nawet komentarze – i dobrze!
W tym roku wręczenie nagród znów odbędzie się w Dni Morza, w sobotę 10 czerwca. Tym razem spotkamy się w Książnicy Pomorskiej, w Sali Pod Piramidą, o godzinie 10:30.
Zapraszamy wszystkich , bo nie tylko wymienieni w decyzji jury otrzymają nagrody, ale też przewidziano upominek dla każdego uczestnika konkursu. Ponadto imprezie towarzyszyć będą ciekawe wystawy.


Decyzja jury II edycji konkursu „Pamiętać Szczecin” (edycja II – 2005/2006)

Jury konkursu w składzie:

Przewodnicząca:
– Krystyna Milewska /Muzeum Narodowe w Szczecinie/
Członkowie:
– Jacek Gałkowski /Teatr Polski/
– Stanisław Heropolitański /Książnica Pomorska/
– Janina Kosman /Książnica Pomorska/
– Barbara Sztark /Książnica Pomorska/
– Jarosław Usowicz /Wydział Oświaty UM Szczecin/
Sekretarz:
– Wojciech Banaszak /portal sedina.pl/

postanowiło przyznać uczestnikom konkursu następujące nagrody i wyróżnienia:

I. W kategorii: „Prace autorskie”.

– W grupie wiekowej „Gimnazja”.

Wyróżnienia

– Patrycji Animuckiej i Magdzie Kogut, uczennicom Gimnazjum nr 7 w Szczecinie, autorkom pracy „Szczecin mojej babci” (na podstawie relacji babci jednej z autorek), napisanej pod opieką Moniki Walkowiak
– Mateuszowi Śliwczyńskiemu, uczniowi Gimnazjum nr 7 w Szczecinie, autorowi pracy „Szczecinianin z wyboru” (na podstawie relacji Zygmunta Suchockiego), napisanej pod opieką Moniki Walkowiak

oraz związane z nimi nagrody w postaci:
• książki pt. „Dzieje architektury nowoczesnego Szczecina”
• książki pt. „Herby powiatów i gmin w prowincji Pomorze w okresie międzywojennym”

– W grupie wiekowej „Szkoły podstawowe”.

Nagrodę drugiego stopnia

– Tomaszowi Naprawie, autorowi pracy „Stan wojenny w pamięci lekarza” (na podstawie relacji Zbigniewa Kowalewskiego)
– Jakubowi Pawelczakowi, autorowi pracy „13 grudnia 1981 roku – wielka niedziela w historii Polski” (na podstawie relacji Bożeny Pawelczak)
– Sandrze Troczyńskiej, autorce pracy „Plakaty mojego dziadka” (na podstawie relacji Eugeniusza Troczyńskiego)

oraz związane z nimi nagrody w postaci:
• listu gratulacyjnego Prezydenta Miasta Szczecina
• listu gratulacyjnego Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
• książki pt. „Pięć wieków malarstwa europejskiego”
• książki pt. „Szczecin na starych pocztówkach”
• książki pt. „Z dziejów morskich portów Szczecin – Świnoujście”
• książki pt. „Stan wojenny w skali Pomorza Zachodniego i kraju”

Nagrodę trzeciego stopnia

– Zuzannie Cieślak, autorce pracy „Zagrażałem bezpieczeństwu państwa! Generał w Teleranku” (na podstawie relacji Andrzeja Kraśnickiego)

oraz związane z nimi nagrody w postaci:
• listu gratulacyjnego Prezydenta Miasta Szczecina
• listu gratulacyjnego Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
• książki pt. „Szczecin na starych pocztówkach”
• Książki pt. „Szczecińskie Witkacjana”
• książki pt. „Stan wojenny w skali Pomorza Zachodniego i kraju”
• książki pt. „Z dziejów morskich portów Szczecin – Świnoujście”

Wyróżnienia

– Mateuszowi Makuleckiemu, autorowi pracy „Stan wojenny w oczach mojego taty” (na podstawie relacji Marka Makuleckiego)
– Martynie Politewicz, autorce pracy „Trzy głosy o „wojnie”1981-83” (na podstawie relacji Doroty Kowalskiej, Teresy Kowalskiej i Romana Politewicza)

oraz związane z nimi nagrody w postaci:
• książki pt. „Stan wojenny w skali Pomorza Zachodniego i kraju”

– w grupie wiekowej „Szkoły Podstawowe” wszystkie prace zostały napisane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 74 w Szczecinie,
pod opieką Anny Witkowskiej.

II. W kategorii „Wtórniki”.

Wyróżnienia

– Agnieszce Miczkule, uczennicy Technikum Ogrodniczego w Szczecinie, autorce pracy „Pierwszy biskup na Pomorzu Zachodnim po II wojnie światowej” (opracowanej na podstawie „Gorzowskich Materiałów Kościelnych”, „Księgi pamiątkowej 50-lecia…” oraz materiałów własnych), napisanej pod opieką Angeliki Szczęch-Kaczorkiewicz

oraz związane z nim nagrody w postaci:
• książka pt. „Dzieje architektury nowoczesnego Szczecina”
• rocznik „sedina.pl magazyn”

– Maciejowi Ściężorowi, uczniowi gimnazjum nr 7 w Szczecinie, autorowi pracy „Pierwsze dni na Pomorzu Zachodnim” (prezentacja fragmentu wspomnień Kazimierza Kaźmierczyka), napisanej pod opieką Moniki Walkowiak

oraz związane z nim nagrody w postaci:
• książki pt. „Herby powiatów i gmin w prowincji Pomorze w okresie międzywojennym”
• książki pt. „Z dziejów morskich portów Szczecin – Świnoujście”

* * *
Organizatorzy i jury konkursu uznali także za stosowne zwrócić uwagę na fakt, że niezależnie od przedstawionego powyżej werdyktu, prace podlegały swoistej ocenie gości Portalu Miłośników Dawnego Szczecina. W „głosowaniu publiczności” swoje zainteresowanie przedstawianymi pracami użytkownicy portalu ujawnili ilością tzw. wejść. W ten sposób największą ilość głosów do dnia 11 maja 2006 roku uzyskały następujące prace konkursowe:

1. „Stan wojenny i jego przebieg w Polsce” Inez Firlik (wg opowieści Jerzego Postarenczaka) – 374 wejścia,
2. „Szczecinianin z wyboru” Mateusza Śliwczyńskiego (wg opowieści Zygmunta Suchockiego) – 329 wejść,
3. „Pierwsze dni na Pomorzu Zachodnim” Macieja Ściężora (wtórnik wg Kazimierza Kaźmierczyka) – 246 wejść,
4. „Pierwszy biskup na Pomorzu Zachodnim…” Agnieszki Miczkuły (opracowanie na podstawie dokumentów różnych) – 237 wejść,
5. „Stan wojenny w wojsku” Małgorzaty Olesiewicz (wg opowieści Mariusza Najmowicza) – 231 wejść.

Bezapelacyjnego lidera tej konkurencji, Inez Firlik ze Szkoły Podstawowej nr 74, postanawiamy więc nagrodzić, w imieniu użytkowników Portalu Miłośników Dawnego Szczecina
• rocznikiem „sedina.pl magazyn”
• książką „Szczecin, miasto szczecinian”,

a pozostałych liderów tej „konkurencji” nagrodzić:
• książką pt. „Z dziejów morskich portów Szczecin – Świnoujście”
• plakatem „Szczecińskie czterofajkowce”.

* * *
Jury oraz organizatorzy konkursu zwrócili uwagę na ważną rolę opiekunów – nauczycieli, których życzliwe zainteresowanie dla dobrej roboty wykonywanej przez uczniów przyczyniło się do opublikowania kolejnych materiałów o historii naszego miasta i jego mieszkańców. Uważamy, że wszyscy oni zasługują na to, aby uhonorować ich:

• listem gratulacyjnym Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
• listem gratulacyjnym Prezydenta Miasta Szczecina

a panie Monika Walkowiak i Angelika Szczęch – Kaczorkiewicz – książkami:
• „Pięć wieków malarstwa europejskiego”
• „Herby powiatów i gmin w Prowincji Pomorze w okresie międzywojennym”
i, niezależnie od powyższego, panią Annę Witkowską, za jej szczególny wkład w zainteresowanie młodzieży przeszłością Szczecina – obdarować:
• „Mapami historycznymi Pomorza Zachodniego od XVI do XXI wieku”
• „Pomeranią” autorstwa Tomasza Kantzowa

Ponadto wspólnotę uczniów Szkoły Podstawowej nr 74 w Szczecinie, za ich wysoką aktywność w zdobywaniu wiedzy o naszym mieście i jego mieszkańcach, postanawiamy wyróżnić zestawem książek, które zostaną przekazane do ich biblioteki szkolnej:
• „Dzieje architektury nowoczesnego Szczecina”
• rocznik „sedina.pl magazyn”
• „Herby powiatów i gmin w prowincji Pomorze w okresie międzywojennym”
• „Z dziejów morskich portów Szczecin – Świnoujście”
• „Stan wojenny w skali Pomorza Zachodniego i kraju”

* * *
Członkowie jury i organizatorzy konkursu pragną podziękować patronom i przyjaciołom konkursu, a w szczególności Prezydentowi Miasta Szczecina oraz Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty, a także Dyrektorom Książnicy Pomorskiej, Muzeum Narodowego i Archiwum Państwowego w Szczecinie, Prezesowi Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA oraz właścicielom Restauracji Rybnej Chief w Szczecinie – za przekazane dla uczestników konkursu nagrody rzeczowe.

Podpisali:

Krystyna Milewska, Janina Kosman, Barbara Sztark, Jacek Gałkowski, Stanisław Heropolitański, Jarosław Usowicz i Wojciech Banaszak

Szczecin, dnia 30 maja 2005 r.