Opublikowane przez gustloff w Pomniki.

W południowo-zachodniej części Cmentarza Centralnego, w ramach Kwatery ZR od 1990 roku stoi Krzyż Katyński. Autorem tego projektu jest syn Sławomira Lewińskiego – Jakub Lewiński.


Pomnik ten został wystawiony z inicjatywy i dzięki staraniom Szczecińskiego Stowarzyszenia „Katyń”, jak również ofiarnej pomocy wielu szczecińskich przedsiębiorstw. W pierwszej kolejności należy do nich zaliczyć: Polską Żeglugę Morską, Stocznię Szczecińską S.A., Stocznię Remontową „Gryfia” (wykonała pomnik), Przedsiębiorstwo Zieleni Miejskiej, Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego nr 3, Książnica Szczecińska, Wyższa Szkoła Morska.
Wysoki na kilka metrów monument wykonany został z różnego rodzaju materiałów. Z obłożonej marmurowymi płytami podstawy wznoszą się trzy narzutowe głazy z różowego granitu, na których widnieją umieszczone na nich napisy i symbole z brązu: Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk; Zaginieni oraz Krzyż Virtuti Militari, którym pośmiertnie odznaczono pomordowanych. Nad nimi góruje krzyż wzorowany na Krzyżu Niepodległości, który oblicowany został błyszczącą blachą. W miejscu skrzyżowania ramion umieszczono powiększonego wojskowego orzełka z przestrzeloną od wewnątrz tarczą amazonek co symbolizuje sposób dokonania zbrodni. Poniżej dodano przewiązkę ze sznura, przypominającą o skrępowaniu jeńców. Na ramieniu napis: Katyń 1940. Wszystkie te elementy tworzą centrum monumentalnego założenia.
Drugą część pomnika stanowi półkolisty murek za krzyżem, na którym umieszczono tabliczki z nazwiskami pomordowanych, których rodziny mieszkają
w Szczecinie. Murek i fundament wykonała firma kamieniarska Edwarda Momota. Warto także wspomnieć że od frontu znajdują się dwie stalowe płyty przytwierdzone do płaskiego głazu. Widnieją na nich inskrypcje następującej treści: Katyń 1940 W 1939 r. Armia Czerwona wzięła do niewoli ok. 250000 polskich jeńców. Około 15500 oficerów zawodowych i rezerwy Wojska Polskiego, KOP. Straży Granicznej oraz funkcjonariuszy PP umieszczono w obozach: Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk. W kwietniu i maju 1940 r. zostali zamordowani przez NKWD i pogrzebani w dołach śmierci w Katyniu, Miednoje i Charkowie oraz W świetle ujawnionych ostatnio dokumentów, na podstawie decyzji Biura Politycznego WKP (b) i naczelnych władz państwowych ZSRR z 5 marca 1940 roku zostało zamordowanych 21.857 osób: 4.421 w Katyniu, 6.311 w Miednoje, 3.820 w Charkowie, 3.435 w nieznanych dotychczas więzieniach i obozach Ukrainy, 3.870 w nieznanych dotychczas więzieniach i obozach Białorusi. Szczecin 5 marzec 1990 rok.
Uroczystego poświęcenia pomnika dokonał 11 listopada 1990 roku ksiądz biskup Kazimierz Majdański w asyście członków Stowarzyszenia „Katyń” oraz Kompanii Honorowej 12 Dywizji Zmechanizowanej i orkiestry z Pomorskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza.