Opublikowane przez sedina w Wydarzenia.

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie zaprasza we wtorek 30 maja 2006 roku o godz. 17.00 (Aula, stary gmach, III p.) na spotkanie z historykiem dr Grzegorzem Jackiem Brzustowiczem, laureatem nagrody im. Adama Heymowskiego przyznanej przez Polskie Towarzystwo Heraldyczne za pracę Rycerstwo Ziemi choszczeńskiej XIII-XVI wieku. Polityka-Gospodarka-Kultura-Genealogia. Praca została opublikowana przez warszawskie wydawnictwo DiG.

Nagroda imienia Adama Heymowskiego ustanowiona w 1995 roku upamiętnia Adama Heymowskiego (1926-1995) wybitnego heraldyka, socjologa i bibliotekarza, członka Międzynarodowej Akademii Heraldyki, członka honorowego Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Pomimo, że przez pół wieku żył i pracował w Szwecji, poświęcił się służbie polskiej nauce i kulturze. Przed śmiercią zapisał swoją dużą bibliotekę PTH w Warszawie. Zbiór ten został umieszczony w Gabinecie Heraldycznym na Zamku Królewskim w Warszawie.
Książka Rycerstwo Ziemi Choszczeńskiej XIII-XVI wieku. Polityka-Gospodarka-Kultura-Genealogia dr Grzegorza Jacka Brzustowicza – oprócz dziesięciu innych – została zgłoszona do Nagrody im. Adama Heymowskiego na najlepsze prace z zakresu heraldyki, genealogii i nauk pokrewnych za lata 2004-2005.
Nagroda została przyznana przez Jury Nagrody w składzie prof. dr hab. Janusz Bieniak, prof. dr hab. Maria Koczerska, prof. dr hab. Stefan K. Kuczyński (przewodniczący), prof. dr hab. Andrzej Rachuba, mgr Sławomir Górzyński (sekretarz).
Wręczenie Nagród i wyróżnień odbyło się na zebraniu naukowym Polskiego Towarzystwa Heraldycznego w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w dniu 31 marca 2006 roku.
Autor nagrodzonej pracy dr Grzegorz Jacek Brzustowicz wygłosił referat Znaczenie i rola Wedlów na Ziemi Choszczeńskiej w średniowieczu, który wzbudził duże zainteresowanie historyków, szczególnie geneza herbu Wedlów, dotąd nie znana, a wnikliwie wyjaśniona przez autora, zyskała poparcie u najwybitniejszego polskiego heraldyka – prof. Krzysztofa Kuczyńskiego