Opublikowane przez Bartosz w Szczecinianie.

Mittelstädt, Ernst von, urodził się w 1785 r., do 1813 r. był asesorem w Wyższym Sądzie Krajowym w Myśliborzu, skąd został przeniesiony do Szczecina* na stanowisko radcy regencji (nominacja 27 IX 1813 r.). Początkowo był radcą prawnym I wydziału (prezydialnego) Regencji, następnie dyrektorem prawnym w II wydziale (spraw kościelnych i szkolnych), w latach 30-tych awansował na tajnego naczelnego radcę regencji. Od 1847 r. przynajmniej do 1859 r. pełnił funkcję prezydenta konsystorza Prowincji Pomorskiej, przy czym wdał się w spór kompetencyjny z generalnym superintendentem Ritschlem. Poza tym w latach 1831-1869 był pierwszym kuratorem Fundacji Mariackiej, a do 1868 r. patronem Królewskiego i Miejskiego Gimnazjum.

Latem 1846 r., wraz z żoną Sophie (z domu Focke) i córką Elisabeth, towarzyszył Ottonowi von Bismarckowi i jego przyszłej małżonce, Johannie von Puttkamer, w podróży w góry Harzu.

Zmarł w Szczecinie 11 I 1870 r.

*Mieszkał pod adresami: Breite Str. 370 (1829), Magazinstr. 257 (1834), Kl. Domstr. 776 (1835-1856), Kl. Domstr. 25 (1857-1870).