Opublikowane przez Bartosz w Szczecinianie.

Meyer, Johann Carl Friedrich, urodził się 17 X 1739 r. w Szczecinie. Po odbyciu praktyki w prowadzonej przez jego ojca szczecińskiej aptece dworskiej i garnizonowej, początkowo został uczniem laboratorium chemicznego przy berlińskiej Akademii, a potem studentem uniwersytetu w Uppsali. Do jego nauczycieli należeli m.in. Karol Linneusz (botanika) i Torben Bergman (mineralogia, fizyka i chemia). Powróciwszy do Szczecina przejął aptekę i poświęcił się badaniom przyrodniczym. W 1780 r. założył subwencjonowną przez państwo fabrykę nalewek franciszkańskich i likierów i opracował podstawy produkcji wody mineralnej (1783 r.).

Od 1785 r. był członkiem Pomorskiego Kolegium Medycznego, poza tym należał do Towarzystwa Przyjaciół Nauk Przyrodniczych (od 1773 r.), Niemieckiej Akademii Przyrodników Leopoldina (od 1781 r.) i Pruskiej Akademii Nauk (od 1788 r.). W 1803 r. opublikował „Was fordern die Medicinal-Ordnungen von den Apothekern”. Zmarł 20 II 1811 r. w Berlinie.

Jego syn, (Johann Carl) Heinrich, ur. 2 VII 1767 w Szczecinie, pracował w aptece dworskiej jako pomocnik, następnie studiował farmację w Erlangen oraz medycynę w Berlinie i Halle, gdzie też w 1797 r. uzyskał stopień doktora. W 1798 r. przeniósł się na stałe do Berlina*. W stolicy prowadził praktykę lekarską, od 1801 r. wykładał fizjologię na uniwersytecie berlińskim. Napisał m.in. „Grundriß der Physiologie und den menschlichen Körper zum Gebrauch bei Vorlesungen“ (1805r.). Do kręgu jego przyjaciół należeli m.in. filozofowie Fichte i Schleiermacher. Zmarł 5 VIII 1828 r. we Wrocławiu.

*mieszkał przy Schinkelplatz 2 (1812) i Friedrichstr. 97 (1818-1822)