Opublikowane przez woti w Wydarzenia.

Dobiega końca druga edycja naszego konkursu historyczno-literackiego „Pamiętać Szczecin”. Już niedługo ogłosimy jego wyniki oraz listę laureatów, a następnie czas i miejsce wręczenia nagród. Dzisiaj mogę zdradzić jedynie liczbę uczestników – równe dwie dziesiątki.
„Sedina” nie jest jedyną organizacją, która zbiera i nagradza ludzi trudzących się wspomnieniami – na przykład jeszcze do 5 maja br. młodzież może nadsyłać swoje prace na konkurs „Moja Ziemia” (na adres: Szczecińskie Towarzystwo Kultury, Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin).


Konkurs organizowany przez Szczecińskie Towarzystwo Kultury skierowany jest do uczniów szkół zawodowych i średnich województwa zachodniopomorskiego. Jego tematyka ma dotyczyć, podobnie jak w konkursie „Pamiętać Szczecin”, historii i współczesności Pomorza Zachodniego, problemów społeczno-gospodarczych i kulturalnych – opisywanych poprzez dzieje własnej rodziny i innych ludzi lub też historię własnej miejscowości. Organizatorzy dopuszczają materiały w objętości do 20 stron maszynopisu lub rękopisu – monografie, pamiętniki, kroniki, relacje i reportaże. Oceniana będzie przede wszystkim autentyczność opisu.
Zainteresowanych szczegółami kierujemy do Organizatora (w ostateczności piszcie na adres pamietniki@sedina.pl – jednak nie przysyłajcie tu swoich prac).

Niezależnie od powyższej informacji, skierowanej do miłośników historii nie tylko Szczecina, pragniemy przypomnieć, że Szczecińskie Towarzystwo Kultury jest od dawna (czyli od końca lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku) organizatorem corocznego konkursu „Wspomnienia Szczecińskich Rodzin”. Dotychczas na konkurs ten napłynęło ponad 950 prac, z których przytłaczająca większość została zdeponowana w Dziale Rękopisów Książnicy Pomorskiej – a chętni mogliby w przyszłości przetransponować je do naszego Portalu, np. w ramach konkursu „Pamiętać Szczecin” (wiemy już, że będzie trzecia edycja i już zapraszamy do stosownych przygotowań – regulamin nie ulegnie większym zmianom).

HISTORYKÓW – LITERATÓW – DZIENNIKARZY zapraszamy do wspólnej, konkursowej zabawy!

Wojciech Banaszak