Opublikowane przez Torney w Portal.

sedina.pl magazyn – Rocznik Miłośników Dawnego Szczecina

Jest nowym pomysłem osób związanych z Portalem – ma być pismem popularyzującym historię lokalną. Celem stawianym sobie przez grono redakcyjne jest połączenie jedną klamrą współczesnej historii Szczecina z jego niemiecką przeszłością.
Autorami tekstów w zdecydowanej większości są pasjonaci dziejów miasta, debiutujący na łamach rocznika. Artykuły są owocem poszukiwań bibliograficznych i źródłowych, towarzyszą im archiwalne, często nie publikowane wcześniej zdjęcia.

W zamierzeniu ukazywać ma się raz w roku i stanowić podsumowanie działalności Portalu Miłośników Dawnego Szczecina sedina.pl.
Pierwszy numer obejmie publikacje i wydarzenia związane z Portalem od momentu jego założenia (maj 2004 r.) do końca grudnia 2005 r.