Opublikowane przez Bartosz w Szczecinianie.

Thimm, Bernhard (Martin Immanuel), urodził się 20 lipca 1855 r. w Züssow (Pomorze Przednie). Po ukończeniu studiów na uniwersytetach lipskim i greifswaldzkim, objął urząd pastora w Sominach (24 lutego 1881 r.). W październiku 1887 r. został przeniesiony do Szczecina jako duchowny Misji Wewnętrznej w Züllchower Anstalten, jednocześnie został członkiem szczecińskiej misji miejskiej. Od 30 września 1897 do 1923 r. pełnił funkcję pierwszego duchownego związku prowincjonalnego Misji Wewnętrznej, a w 1911 r. objął kierownictwo Fundacji Magdalenek na Warszewie, które sprawował do śmierci w 1936 r.


W 1908 r. otrzymał Order Czerwonego Orła IV klasy, w 1920 r. fakultet teologiczny uniwerstetu greifswaldzkiego przyznał mu tytuł doktora honoris causa.

W Szczecinie mieszkał pod adresami: Friedrichstr. 2 II (1891-1901), Pionierstr. 7 III, wejście od Barnimstr. (1905-1906) Scharnhorststr. 2 I (1907-1908), Warsow, Rollberg, Magdalenenstift (1909-1936), tel. 3644 (1907-1911), 975 (1927), 20957 (1936).

List napisany przez Thimma 6 II 1909 r.