Opublikowane przez Bartosz w Szczecinianie.

Andrae, Ferdinand Ludwig Alexander, zwany Andrae-Roman, ur. 17 XII 1821 r. w Hannoverze. Syn kupca i właściciela ziemskiego, studiował w Berlinie i w Bonn, gdzie nawiązał kontakty m.in. z Ernstem Moritzem Arndtem, Gottfriedem Kinkelem i Friedrichem Christophem Dahlmannem.

Uzyskawszy wykształcenie rolnicze, osiedlił się w 1845 r. na Pomorzu, gdzie od 1851 r. posiadał majątki Roman i Buchwald w powiecie kołobrzeskim. Od 1881r. mieszkał w Szczecinie*. Dzięki swojej żonie Helene, od 1846 r. znalazł się w kręgu pomorskiego ruchu wskrzeszenia (obudzenia), Erweckungsbewegung, skupionego wokół Moritza von Blanckenburga, do którego należeli także Otto von Bismarck i jego późniejsza żona, Johanna von Puttkamer. W 1848 r. A.-R. był konserwatywnym deputowanym do Zgromadzenia Narodowego we Frankfurcie nad Menem.
W Szczecinie żył jako rentier, angażował się w działalność Misji Wewnętrznej (Innere Mission), był kierownikiem Fundacji Magdalenek (1889-1900 r.) i przewodniczącym kuratoriów Kückenmühler Anstalten (1894 r.), w 1878 r. był członkiem synodu prowincjonalnego. Zmarł w Szczecinie 13 III 1903 r.
Opublikował wspomnienia „Erinnerungen eines alten Mannes aus dem Jahr 1848” (1895 r.) i „Aus längst vergangenen Tagen” (1899 r.).

*Werderstr. 25 pt. u. I (1885), Wederstr. 25 pt. (1886), Alleestr. 82 I (1887-1900)