Opublikowane przez gustloff w Pomniki.

Na placu Świętego Jakuba, po zachodniej stronie katedry, w sąsiedztwie ulicy Staromiejskiej, 30 sierpnia 1991 roku ustawiono posąg Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia. Autorem projektu jest artysta plastyk, prof. Czesław Dźwigaj z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jego prace o tematyce sakralnej zdobią już kaplicę na osiedlu Słonecznym, dla której wykonał nimb migdałowy wokół figury MB Fatimskiej. Natomiast w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki opracował elementy scen zbiorowych zdobiących ołtarz główny i boczne.


Odlany w brązie wizerunek MB Niepokalanego Poczęcia stoi na półksiężycu,
a jej głowę okala 12 gwiazd. Symbolikę tych poszczególnych elementów ksiądz infułat Roman Kostynowicz wyjaśnił następująco: „Te dwie cechy charakterystyczne: półksiężyc i gwiazdy są apokaliptycznym przedstawieniem Tej, która była wolna od grzechu. Półksiężyc symbolizuje zło, moce ciemności, a gwiazdy objawiają jasność – dobro”.

Poświęcenia tego posągu dokonał biskup Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej Kazimierz Majdański. Uroczystość ta zbiegła się w czasie z przybyciem wizerunku MB Częstochowskiej, który nawiedził katedrę i parafię pod wezwaniem świętego Jakuba. Na pamiątkę tych wydarzeń umieszczono na postumencie dwie tablice: Jasnogórska Matko Kościoła ocal miłość i życie oraz Z wdzięczności za nawiedzenie diecezji 9.09.1990 – 1.10.1991.
Drugą częścią tego pomnika jest blisko dwumetrowy cokół z czerwonego granitu, który pochodzi jeszcze z końca XIX wieku. Przed II wojną światową stał na nim wzniesiony ku czci niemieckiego kompozytora pomnik Carla Loewe, projektu Hansa Weddo von Glümera. Jego odsłonięcie miało miejsce 30 listopada 1897 roku.

W skład tamtejszego monumentu wchodziły dodatkowo brązowe, muzykujące putta. Wszystko było z kolei otoczone kutym ogrodzeniem z motywami liry. Niestety statua Loewego nie dotrwała do dnia dzisiejszego. Zaginęła lub uległa zniszczeniu pod koniec II wojny światowej. Ocalał jedynie cokół, na którym do tej pory widoczne są ślady działań wojennych.