List otwarty sedina.pl – c.d.

Szanowne Panie !

Bardzo dziękujemy za odpowiedź. Dziękujemy także za zaproszenie na sesję z okazji 60-lecia służb konserwatorskich na Pomorzu – na pewno z zaproszenia skorzystamy.

Z przykrością stwierdzamy jednak, że nasz list został opacznie zrozumiany. Celem naszego wystąpienia nie jest cyt. Deprecjonowanie działań wszystkich służb konserwatorskich w powojennym Szczecinie i ich lekceważenie z pozycji anonimowego rozmówcy, ale chęć pomocy i włączenie się grupy społecznej, którą mamy przyjemność reprezentować, w dzieło powiększania dziedzictwa kulturowego miasta Szczecina, a przez to budowę jego tożsamości.

Wiemy, że obecne prawo nie jest doskonałe i może prowadzić do sytuacji, w której właściciel bądź użytkownik wieczysty nie mając świadomości historycznej wartości obiektu, bądź z sobie tylko wiadomych przyczyn znając jego wartość i procedury rejestracji zabytku, nie zgłasza tego faktu Miejskim i Wojewódzkim Służbom Konserwatorskim. W efekcie może dojść do zniszczenia obiektu, którego wartość historyczna nie pozostawia żadnych wątpliwości, a przez wyżej wymienione okoliczności formalnie zabytkiem (jeszcze) nie jest.

Zdajemy sobie także sprawę z faktu, że Urząd nie zawsze może samodzielnie poszukiwać takich obiektów czy miejsc. Dlatego jako osoby poszukujące śladów historii Szczecina „w terenie” i posiadające dużą znajomość własnego otoczenia (dzielnicy), jeszcze raz oferujemy pomoc w zgłaszaniu obiektów, które naszym zdaniem mogą aspirować do miana zabytków, a nie są odnotowane w rejestrze. W efekcie doprowadziłoby to do sytuacji, w której jak najwięcej wartych tego obiektów będzie wpisywanych do rejestru „na podstawie decyzji wydanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z urzędu”, co byłoby naszym życzeniem.

Aby uniknąć dalszych niejasności, proponujemy spotkanie na żywo w gronie redakcyjnym Portalu Miłośników Dawnego Szczecina sedina.pl w dogodnym dla Pań terminie – najlepiej w marcu.

Bardzo prosimy o wyznaczenie terminu, do którego się dostosujemy, zorganizujemy miejsce oraz przygotujemy wszystko co będzie potrzebne. Ze względu na to, iż większość z nas poza pasją jaką jest Szczecin i jego historia prowadzi normalne życie zawodowe, bardzo prosimy aby były to godziny popołudniowe.

W imieniu użytkowników sedina.pl
Portalu Miłośników Dawnego Szczecina

Arkadiusz Bis – Administrator
Paweł Knap – Redaktor Prowadzący

Otrzymują:

Wojewódzki Konserwator Zabytków – Ewa Stanecka
Miejski Konserwator Zabytków – Małgorzata Jankowska
Redakcje: Gazeta Wyborcza, Kurier Szczeciński, Głos Szczeciński, TVP3 Szczecin, Polskie Radio Szczecin, TV Gryf.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Publicystyka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.