Opublikowane przez Bartosz w Szczecinianie.

Maltzahn-Gültz, Helmuth Ludwig Wilhelm Freiherr von, ur. 6 I 1840 r. w Gültz w powiecie Demmin.

Uczył się w gimnazjum w Wittenbergu (1851-1856 r.), studiował prawo w Erlangen, Heidelbergu i Berlinie (1856-1860 r.), w 1860 r. został auskultatorem w berlińskim sądzie miejskim, następnie referendarzem regencji w Koblencji i asesorem regencji (1868 r. poza służbą). W latach 1871-1888 był konserwatywnym członkiem Reichstagu, 14 X 1888 – 12 VIII 1893 r. ministrem skarbu Niemiec (Staatssekretär des Reichsschatzamtes), poza tym członkiem komisji budżetowej i pełnomocnikiem w Radzie Związkowej (Bundesrat) (1893 r.). Od 1 I 1900 r. do 1911 r. pełnił urząd naczelnego prezesa Prowincji Pomorskiej. W 1878 r. uczestniczył jako członek w Synodzie Prowincjonalnym w Szczecinie. Zmarł w Demmin 21 II 1923 r.

Maltzahn-Gültz był doktorem prawa, jak również doktorem honoris causa uniwersytetu w Greifswaldzie. W 1900 r. przyznano mu Order Czerwonego Orła I Klasy z Liściem Dębu (Roter Adlerorden 1. Klasse mit Eichenlaub). Jego żona pochodziła z rodziny von Rohrscheidt. Podsiadał majątek rycerski (Rittergut) Gültz (4358 ha).

Berlin, Derfflingerstr. 9 (1875-1888), Wilhelmstr. 61 I (1889-1893), zamek królewski w Szczecinie, I piętro; tel. 382 (1900-1911).


Widok pałacu wybudowanego w Gültz przez M.-G. w latach 1868-1872.