Opublikowane przez Busol w Pomniki.

Tablica upamiętniająca tysiące repatriantów, którzy zaraz po wojnie przewinęli się przez Szczecin, zostanie odsłonięta w niedzielę na gmachu dawnego urzędu repatriacyjnego

Państwowy Urząd Repatriacyjny nr 2 mieścił się gmachu z czerwonej cegły stojącym w górnej części ul. Jagiellońskiej (nieopodal Polmosu). Na frontowej ścianie, nad oknami, wciąż świetnie widać namalowany farbą napis „Państwowy Urząd Repatriacyjny nr 2”. Dziś mieści się tu Specjalny Szkolny Ośrodek Wychowawczy.

Do PUR-u trafiali ci, którzy przyjeżdżali do Szczecina z głębi Polski i kresów. Tu też udzielano pomocy Polakom, którzy wracali z niemieckich obozów i robót przymusowych do kraju. Od 1946 r. PUR organizował także wysiedlania ludności niemieckiej. Działał do 1951 r.

W uroczystości, która rozpocznie się o godz. 12, wezmą udział m.in. pionierzy Szczecina.

Andrzej Kraśnicki jr, Gazeta Wyborcza, 12 XI 2005 r.