Opublikowane przez sedina w Architektura i Urbanistyka.

Stara cegielnia przy ul. Przyjaciół Żołnierza znikła z powierzchni ziemi. Konstrukcja budynku była w takim stanie, że nie udało się jej ocalić. Inwestor musi jednak zrekonstruować zabytek
O tym, że zabudowania starej cegielni są rozbierane, zawiadomili nas czytelnicy: – Od dawna stały w ruinie, ale myślałam, że ktoś się nimi w końcu zajmie. A tu proszę, zburzyli – martwiła się pani Krystyna.


Inwestorem jest spółka Koncepta, która do tej pory wybudowała w Szczecinie m.in. supermarket Lidl przy ul. Witkiewicza. Próbowaliśmy dowiedzieć się, co postawi w miejscu wyburzonego zabytku, ale nikt z szefostwa firmy nie znalazł dla nas czasu.
Z nieoficjalnych informacji wynika, że w części parterowej długiego na ponad sto metrów budynku ma działać supermarket. Na drugim piętrze – galeria handlowa z małymi sklepikami i butikami. Trzecia kondygnacja jest przeznaczona na biura. Parking dla klientów został zaplanowany na zapleczu budynku, od strony Warszewa.
Prace rozbiórkowe są prowadzone zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków.
– W pierwszej wersji obiekt miał być wyremontowany i adaptowany, ale ekspertyza konstrukcyjna wykazała konieczność rozbiórki ze względu na zły stan techniczny – informuje Małgorzata Jankowska, miejski konserwator zabytków.
Budynek został dokładnie zinwentaryzowany i inwestor ma obowiązek wiernie odtworzyć jego fasadę, z dbałością o detale architektoniczne. Zabudowania cegielni nie były wpisane do rejestru zabytków.

Kinga Konieczny, Andrzej Kraśnicki jr, Gazeta Wyborcza, 5 X 2005 r.