Opublikowane przez sedina w Wydarzenia.

We wrześniu po raz trzeci otwiera swoje podwoje Akademia Muzealna. Wszystkich zainteresowanych wędrówkami po sztuce europejskiej Muzeum Narodowe serdecznie zaprasza do gmachu na Wałach Chrobrego, gdzie w miesięcznych odstępach (zawsze w czwartek o godz. 17.00) odbywać się będą wykłady ilustrowane przezroczami.

Pierwsze dwa spotkania poświęcone będą sztuce antycznej W tym roku poznamy najważniejsze zabytki starożytnego Egiptu (wrzesień) i przyjrzymy się bliżej mitowi o Heraklesie, jego motywom i bardzo rozpowszechnionym w sztuce antycznej przedstawieniom plastycznym (październik).
Jednak zasadniczy człon tegorocznego cyklu wykładów Akademii dotyczyć będzie wybranych zagadnień malarstwa europejskiego od schyłku średniowiecza po koniec wieku XIX. Poznamy kolejno: sztukę niderlandzką, a więc wspaniałe dzieła takich mistrzów Północy jak bracia van Eyck czy Rogier van der Weyden, których twórczość łączy w sobie elementy średniowieczne i renesansowe (listopad); renesansową sztukę Italii w jej dwu głównych nurtach – florenckim, reprezentowanym przez Botticellego czy Leonarda da Vinci i weneckim, w dziełach Giorgiona czy Tycjana (styczeń). Z kolejną wielką epoką artystyczną – barokiem zaznajomimy się przez zestawienie dzieł dwu tytanów sztuki wieku XVII : Rubensa i Rembrandta (luty). Marcowy wykład poświęcony będzie specyfice artystycznej następnego stulecia – wieku XVIII, który zdominowany był przez wyrafinowany i frywolny styl rokokowy; a wykład kwietniowy – dwu wspaniałym, choć bardzo różniącym się od siebie, indywidualnościom artystycznym doby romantyzmu – francuskiemu malarzowi Eugene Delacroix i pochodzącemu z Pomorza niemieckiemu artyście Casparowi Davidowi Friedrichowi. Wreszcie wykład majowy przybliży widzom i słuchaczom pełne pogody i bystrej obserwacji malarstwo impresjonistyczne – obrazy Claude Moneta, Auguste Renoira, Edgar Degasa i innych twórców tego nurtu.
Dwa spośród dziesięciu tegorocznych wykładów Akademii Muzealnej nazwać można „okolicznościowymi”: w grudniu, w związku ze świętami Bożego Narodzenia, zaprezentowany będzie bardzo popularny w sztuce europejskiej temat Pokłonu Trzech Króli, a w czerwcu zaś – u progu lata i na zakończenie całego cyklu – malarstwo marynistyczne, niosące ze sobą powiew przygody i egzotyki.

Tak jak w latach poprzednich wykłady poprowadzi Maria Łopuch.

WSTĘP WOLNY

Więcej informacji o Akademii Muzealnej
znaleźć można na stronach internetowych www.muzeum.szczecin.pl oraz www.zamek.szczecin.pl/szpak
i w Dziale Edukacji (tel. 434-26-56).