Opublikowane przez sedina w Pomniki.

Budowę dwóch lapidariów planuje Zakład Usług Komunalnych. Miejsca składowania nagrobków powstaną na Cmentarzu Centralnym oraz w Podjuchach przy ul. Radosnej.

O powstaniu lapidarium w Szczecinie mówiło się od dawna. ZUK ogłosił już przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej lapidarium, które ma powstać na Cmentarzu Centralnym. Zabytkowe nagrobki zwożone będą w miejsce dawnego Gaju Urnowego, położonego za kaplicą, nieopodal torów kolejowych.


– Chcielibyśmy odtworzyć małą architekturę, która niegdyś istniała w tym miejscu: mostek, fontannę, dawny układ zieleni, alejki i schody – informuje Gabriela Wiatr, rzecznik prasowy ZUK. – Będziemy się starali pozyskać część środków na budowę lapidarium z funduszy unijnych.

Na razie nagrobki składane są przy al. Widokowej. Wśród nich są bogato zdobione płyty. Niektóre z nich zakopane były nawet metr pod ziemią.

– Płyt ciągle przybywa. Wiele osób, gdy zobaczyło ułożone nagrobki, zaczęło samemu je przynosić – mówi Wiatr.

Lapidarium powstanie także w Podjuchach przy ul. Radosnej. Zgromadzone tam będą nagrobki, które nie są wpisane do rejestru zabytków, ale zasługują na zachowanie i opiekę. 16 nagrobków, po wcześniejszym oczyszczeniu i uzupełnieniu ubytków, zostanie umieszczonych na cokołach, wokół których powstaną żwirowe alejki i ławeczki.

Teren, na którym powstanie lapidarium w Podjuchach, liczy 540 m kw. W jego centrum stanie pomnik poświęcony poległym mieszkańcom osady Freidensburg w czasie I wojny światowej. Na placu zostaną też wyeksponowane kamienie polne z wyrytymi imionami i nazwiskami pionierów, którzy zamieszkali na tym terenie po I wojnie światowej. Będą to tzw. Kamienie Pamięci Pionierów Podjuch.

ZUK planuje też uporządkować zieleń wokół terenu. Kilka starych drzew zostanie usuniętych, zasadzone zostaną zaś nowe.

Monika Stefanek, Głos Szczeciński, 11 VIII 2005 r.