Opublikowane przez sedina w Wydarzenia.

Muzeum Narodowe w Szczecinie serdecznie zaprasza na wystawę „Codzienność historii” zorganizowaną w sześćdziesiątą rocznicę państwowości polskiej na Pomorzu Zachodnim.
Wystawa jest prezentowana w gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie przy Wałach Chrobrego 3 od 5 lipca 2005 r.


Wystawa „Codzienność historii” zaprasza do podróży w głąb pamięci, zbiorowej i indywidualnej i przyjrzenia się losom ludzi mieszkających na Pomorzu od II wojny światowej do czasów nam współczesnych. Niewielu już mieszkańców Pomorza zna całe minione sześćdziesięciolecie z własnych wspomnień. Nieuchronnie powojenne dzieje naszego regionu stają się powoli przeszłością, którą następne pokolenia będą odkrywać na swój własny sposób. Nasza wystawa ma zachęcać do sięgnięcia do skarbnicy zbiorowej pamięci dzisiejszych Pomorzan. „Codzienność historii” nie aspiruje do stworzenia pełnego, obiektywnego obrazu przeszłości, raczej stara się ukazać szereg migawek z minionych czasów, ze świata, w którym „mali” ludzie tworzyli „wielką” historię. Nasza wystawa ma być próbą pokazania, co działo się w naszym regionie w ostatnich sześćdziesięciu latach, co z tego pamiętamy i wreszcie co może i powinno tworzyć naszą regionalną świadomość.

Jednym z pierwszych elementów wystawy, jaki ukazuje się oczom widzów jest peron kolejowy zastawiony walizkami i kuframi. Na takich peronach krzyżowały się drogi wielu wędrowców: przybywających w poszukiwaniu nowego życia polskich przybyszów i opuszczających te ziemie, żyjących tu dotąd Niemców, przywiezionych tu przymusowo w ramach Akcji „Wisła” Ukraińców i Łemków, a także Greków, którzy opuścili targaną wojną domową ojczyznę w końcu lat czterdziestych. Na tych samych peronach spotykali się później Polacy powracający na fali odwilży drugiej połowy lat pięćdziesiątych ze Związku Radzieckiego czy opuszczający Polskę po wydarzeniach 1968 r. obywatele pochodzenia żydowskiego.
Śledząc losy nowych mieszkańców Pomorza widzowie zobaczą wnętrze kuchni z lat czterdziestych, zajrzą do salonu fryzjerskiego i szkoły z lat pięćdziesiątych, a także zobaczą wnętrze typowego, pomorskiego kościoła wiejskiego z okresu powojennego. Zobaczą jak urządzali swoje mieszkania w latach gomułkowskiej „małej stabilizacji” i czy różniły się one od wnętrz z epoki gierkowskiego „cudu na kredyt”. Spotkają na wystawie najsłynniejsze wyroby szczecińskich zakładów pracy – sukienki z „Dany”, dżinsy z „Odry”, „Junaki” ze Szczecińskiej Fabryki Motocykli.
Razem z bohaterami wystawy – pierwszym pokoleniem polskich Pomorzan będą śledzić wpływ wielkiej polityki na ich życie codzienne. Przypomną sobie zrywy robotnicze w grudniu 1970 r. i w sierpniu 1980 r. Będą mogli przyłączyć się do kolejki w sklepie mięsnym i przypomnieć sobie czasy, gdy brakowało wszystkiego. Zbliżając się stopniowo do czasów najnowszych będą mogli skonfrontować własne wspomnienia z obiektami zaprezentowanymi na wystawie.

Na wystawę składają się przede wszystkim obiekty ze zbiorów Muzeum Narodowego, a także Instytutu Pamięci Narodowej, Oddziału w Szczecinie i wielu instytucji oraz rzeszy osób prywatnych, które udostępniły nam swoje zbiory . Odkrywane w szufladach i na strychach dokumenty i przedmioty użytku codziennego uzupełniły i ożywiły obraz przypominanych na wystawie ostatnich sześćdziesięciu lat. Przy organizacji wystawy Muzeum Narodowe współpracowało również z Niemieckim Forum Europy Środkowej i Wschodniej w Poczdamie, które przygotowało opisy, umożliwiające poznanie wystawy widzom niemieckim, licznie odwiedzającym nasze Muzeum.
Wystawa została przygotowana w ramach mecenatu i ze środków Miasta Szczecin. Kuratorem wystawy jest pani Anna Bartczak z Muzeum Narodowego w Szczecinie, którą wspierał liczny zespół pracowników MNS, a także z Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, z dr Kazimierzem Wóycickim oraz panią Krystyną Machałek na czele.