Opublikowane przez Busol w Fotografie.

Unikalne wojenne zdjęcie lotnicze obejmuje obszar od Dammscher See na wschodzie po Völschendorf i Stöven na zachodzie i od Güstow i Jungfernberg na południu po Polchow i Stolzenhagen na północy. Wykonane ono zostało prawdopodobnie w pierwszej połowie 1944 roku. Wskazują na to widoczne już zniszczenia dokonane w wyniku po nalotów 20/21 kwietnia 1943 roku na dzielnice południowe jak i zniszczenia centrum miasta, dokonane podczas nalotu 5/6 stycznia 1944 roku. Widać bardzo dotkliwe ślady bombardowań w dzielnicy Pommerensdorf i na wyspie Silberwiese. Widać pierwsze ślady zniszczeń na Lastadie przy Speicherstraße i Große Lastadie. Dostrzec można także zniszczenia w dolnej części Starego Miasta w okolicach Heumarkt i Splittstraße powstałe przed rokiem 1944, jak i zniszczenia wokół Paradeplatz i Große Wollweberstraße powstałe dopiero w styczniu 1944. Jednak znaczna część zabudowy Starego Miasta i północnej części śródmieścia wciąż pozostaje nienaruszona. Zniszczenia tego obszaru powstały dopiero w wyniku nalotów sierpniowych.

Dokładne opis strat spowodowanych nalotem z 5/6 stycznia 1944 omówiony zostanie podczas prezentacji jutrzejszego zdjęcia śródmieścia.

Bachinstitut Stettin
[filebase:file:file=245:tpl=mapy_plany]