Opublikowane przez Busol w Historia.

W nawiązaniu do wspomnień związanych z 60 rocznicą –wyzwolenia Szczecina – wkroczenia Armii Czerwonej do Szczecina- powrotu Szczecina do Macierzy / niepotrzebne skreślić/ wracam do czasopism opisujących ten fakt 35 lat temu tj. w kwietniu 1970 r. Z uwagi, że mam do czynienia z pokoleniem wychowanym na wideoklipach, zbyt długie artykuły nie trafią do odbiorców.

Tak więc ograniczę się tylko do konkretów. Tak więc odpowiadając częściowo na pytanie dotyczące Konkursu Mister Szczecina. Powstał on w 1960 r. i dotyczył najlepszych architektonicznie czy też użytkowo obiektów wybudowanych po wojnie. Kurier Szczeciński z dnia 26.04.1970 r. opisał obiekt wybrany jako najlepszy Mister 25 lecia Szczecina czyli Wojewódzki Dom Sportu. Jak powiedział Naczelny Architekt Miasta Mieczysław Janowski „ Tegoroczny plebiscyt szczeciński był niezwykły pod każdym względem, niezwykle uroczysty, gdyż wbrew dziesięcioletniej tradycji konkursu tym razem mieliśmy uczcić nie najlepszy budynek roku, ale najdoskonalszy gmach ćwierćwiecza, symbol naszego tu działania, jubileuszowy laur na srebrne gody bliskiego sercu miasta.” Dalej pan Janowski opisuje w barwny sposób sam obiekt wskazując, iż wybór gmachu zgodny jest z opinią czytelników Kuriera. W artykule podane są też nazwiska projektantów i budowniczych WDS-u :
Mgr inż. Arch Mariana Rąbka, mgr inż. Józefa Żukowskiego i mgr inż. Józefa Stępnia. Na końcu dziękuje tym znanym jak i bezimiennym, tym którzy przyczynili się do powstania tej budowli.
Łącząc osobę Naczelnego Architekta Miasta przechodzimy do innego czasopisma tj. do 7 Głosu Tygodnia / wydanie sobotnio-niedzielne Głosu przekształcone następnie w tygodnik Morze/ z 26.04.1970 r. W artykule Henryka Mąki pt. „ a w roku 2000” czytamy.
-650 tys. Mieszkańców –wielkomiejskie centrum –grobla przez Zalew –gigantyczna aglomeracja. A dalej przechodzimy do Miejskiej Pracowni Urbanistyki, Wydziału Budownictwa i Architektury Prezydium MRN /Urząd Miejski/ w Szczecinie, gdzie mgr inż. M. Janowski snuje plany na przyszłość.” Miasto całkowicie zmieni swój wygląd-uzyska nowe centrum. Najbardziej reprezentacyjna zabudowa powstanie przy al. Wyzwolenia. Głównymi jej akcentami będą 16 kondygnacyjny budynek mieszkalny na 450 rodzin, najwyższy z obecnie zaprojektowanych 22-kondygnacyjny, orbisowski hotel Neptun z 460 miejscami i hala widowiskowo-sportowa na narożniku al. Wyzwolenia i al. Buczka. Ważnym akcentem będzie duże kino cineramiczne, dla którego zarezerwowano miejsce przy zbiegu al. Wyzwolenia i Malczewskiego… 80 – metrowej wysokości gmachu telekomunikacyjnego na miejscu dzisiejszego parkingu przy Bramie Portowej….Zupełnie odrębną sprawą dalszej rozbudowy Szczecina są problemy komunikacyjne. Już obecnie całkowitej przebudowie (bezkolizyjne skrzyżowania i estakada nad torami kolejowymi) ulega ul. Gdańska. W dalszej kolejności należy przebudować za wąski obecnie Most Długi, a w przyszłości most Portowy. Już obecnie architekci projektują śmiałe rozwiązania węzła komunikacyjnego w rejonie Bramy Portowej. Przewiduje się tutaj bezkolizyjne rozwiązanie ruchu kołowego za pomocą ronda i podziemnych przejść dla pieszych….W ogóle trzeba podkreślić, iż w 2000 roku nie będzie już można użytkować skrzyżowań ze światłami sygnalizacyjnymi-przewiduje się w Szczecinie 100 tys. Pojazdów – ruch pojazdów spowoduje, że wszystkie węzłowe skrzyżowania otrzymają dwupoziomowe jezdnie. Inna sprawo to mosty i dojazdy do nich –Warto podkreślić, iż w rejonie ul. Wyszaka (obok Baszty Siedmiu Płaszczy) zbudowany zostanie nowy Most Kłodny z wielopasmowym wylotem, aż do Hołdu Pruskiego. Kolejny most wysokowodny wybudowany zostanie w rejonie Polic i Jasienicy. Pozwoli on na ominięcie Szczecina i znaczne skrócenie drogi pomiędzy Policami a pozostałymi częściami naszego województwa. Każdy z tych mostów będzie miał odpowiedni system dróg dojazdowych zwanych popularnie ślimakami lub koniczynkami. Problemy komunikacji z odległymi dzielnicami rozwiąże elektryczna kolejka miejska, która poprzez centrum połączy Dąbie z Policami. Szczecin ze swoimi 284 km kw. Jest, jak wiadomo, drugim po stolicy miastem w kraju pod względem zajmowanej powierzchni. Mimo to do roku 2000 poważnie zwiększy swoje terytorium. Z pewnością włączone doń będą Police, a prawdopodobnie –ze względu na budowę elektrowni Dolna Odra – również ciążące ku Szczecinowi Gryfino Podobnie będzie ze Świnoujściem, które powiąże ze Szczecinem grobla-tama zaprojektowana jeszcze w 1946 przez pierwszego prezydenta miasta inż. Piotra Zarembę .Skróci ona drogę lądową z 110 do 55 km, a szlak kolejowy z 119 do 59 km. ”Dalej pan Janowski snuje plany dot. rozwoju regionu, a nawet Europy – kanał Odra Dunaj. Całość kończy się słowami hasła byliśmy tutaj, jesteśmy i będziemy ! oraz rysunek przedstawiający nowy Most Długi, którego jezdnia miała być na wysokości obecnej trasy zamkowej. Akurat ta koncepcja powraca obecnie, tak przynajmniej skomentował ten projekt w roku 2004 obecny viceprezydent Krawiec, na spotkaniu z Radą Osiedlową Stare Miasto. Pozostałe projekty po tych 35 latach, czy wyszły, czy tak jak planowano, można ocenić samemu gołym okiem.

KlemensII