Opublikowane przez Busol w Wydarzenia.

Książnica Pomorska w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Archiwum Państwowe w Szczecinie serdecznie zapraszają na spotkanie promujące książkę będącą pierwszym, całościowym przekładem na język polski kroniki Thomasa Kantzowa „Pomerania: kronika pomorska z XVI wieku”, tom I (księga 1 i 2) w dniu 12 kwietnia 2005 r. o godz. 14.00 do auli Książnicy Pomorskiej Szczecin, ul. Podgórna 15/16, stary gmach, III piętro.

Niniejsza edycja „Pomeranii” oparta jest na niemieckim wydaniu Georga Goebla z 1908 r., w tłumaczeniu Krzysztofa Gołdy. Autorami przypisów i komentarzy są prof. T. Białecki i prof. E. Rymar

Wydawnictwo ukazuje się w 500-setną rocznicę urodzin Thomasa Kantzowa, tom ukazał się w serii „Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego”

W programie spotkania:

* Prelekcja gościa honorowego prof. Jerzego Strzelczyka z Instytutu Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
* Prezentacja kroniki, prelekcje i rozmowy nt. pracy nad przekładem Krzysztofa Gołdy i opracowaniem tekstu kroniki prof. Tadeusza Białeckiego i prof. Edwarda Rymara
* Spotkanie poprowadzą prof. Kazimierz Kozłowski i prof. Edward Włodarczyk
* Fragmenty kroniki „Pomerania” odczyta Stanisław Heropolitański