Opublikowane przez KlemensII w Historia.

Z okazji XX lecia PRL tygodnik Panorama Śląska opisał poszczególne województwa.Przedstawiono tam krótko osiągnięcia poszczególnych regionów.
Ziemia szczecińska była wymieniona jako 15-ta.
A oto jak widzieli nasz Szczecin.
Szczecin- posiadający największy port na Bałtyku-jest uroczym miastem odznaczającym się ciekawą architekturą, bardzo piękną zielenią i nowoczesną urbanistyką.

MÓWIĄ GOSPODARZE WOJEWÓDZTWA SZCZECIŃSKIEGO:
Antoni Walaszek I sekretarz KW PZPR w Szczecinie.
-Szczecin to obecnie największy port n a Bałtyku, przeładujący około 10 mln ton towarów rocznie.Stąd rozchodzą się między innymi produkty polskiego hutnictwa i przemysłu węglowego, wysyłane do wielu krajów świata.Coraz większa część tych towarów przewożona jest polskimi statkami wyprodukowanymi w polskich stoczniach.Szczecińscy stoczniowcy wybudowali już 102 statki pełnomorskieo nośności ponad 540 tys.ton….
Marian Łempicki przewodniczący Prez. WRN w Szczecinie.
– Istnieje kilka podstawowych zjawisk, które wyróżniają woj.szczecińskie wśród innich województw w Polsce.Szczecińskie jest przede wszystkim województwem morskim.Charakter ten umacnia się i pogłębia dzięki zajęciu przez port szczeciński pierwszego miejsca wśród portów na Bałtyku, dzięki rozwojowi Polskiej Żeglugi Morskiej, dzięki wreszcie wielkim przedsiębiorstwom dalekomorskim połowów, których statki zapędzają się pod Labrador na północy i w samo centrum tropikalnej Zatoki Gwinejskiej na południu….

Szczecin jest miastem uczącej się młodzieży. Do 72 szkól podstawowych /35 wybudowano po 1945/ uczęszcza ponad 52 tysiące dzieci.Poważnie rozbudowane zostało szkolnictwo średnie- ogólnokształcące i zawodowe.Wokresie międzywojennym czynne były tylko trzy szkoły średnie.Miasto nie posiadało ani jednej wyższej uczelni.Obecnie działa 6 liceów ogólnokształcących, 40 szół zawodowych i techników oraz trzy wyższe uczelnie:Politechnika Szczecińska/2500 studentów/ Pomorska Akademia Medyczna im. gen. K.Świerczewskiego/1623 słuchaczy/ oraz Wyższa Szkoła Rolnicza z 5 wydizałami 1005 studentów/.
Częśc importowanej rudy zużywa się w Szczecinie.Miejscowa huta nie należy co prawda do największych w kraju lecz mimo to daje pokaźną produkcję, liczącą się w bilansie hutniczym.Szczecińskie żurawie budowlane w liczbie ok.180 rocznie wysyłane są z a granicę.Otrzymujemy zanie kilkanaście milionów zł dewizowych.Doskonałe motocykle marki Junak , najszybsze dwukołowe pojazdy produkcji polskiej, nie ustępują słynny Jawom MZ-kom, Iż-om i innym.
Co drugi dom w Szczecinie został zburzony w czasie działań wojennych.Z pietyzmem przystąpiono po wojnie do rekonstrukcji zniszczonych dzielnic.Obok zabytkowych budowli powstały przepiękne nowe dzielnice.Ich architektura harmonizuje z charakterystyczną dla Szczecina promienistą zabudową, porównywalną często do paryskiej.
Sławę Szczecinowi przynoszą nie tylko marynarze,hutnicy i rolnicy.O szczeciniankach mówi się często poaz granicami kraju.Pierwsza kobieta-kapitan żeglugi wielkiej Stanisława Walas-Kobylińska, znana jest wszystkim wilkom morskim.Niemniejsz rozgłos zdobyły Filipinki.Bal Arlekina Wala-twist i inne ich piosenki nucą wszyscy od najmłodszych do najstarszych.Most drogowy jest najdłuższym zwodzonymostem w Polsce, zbudowany w XIII w, a odbudowany w 1957 r.
Szczecinianie …
… dumni są , iż honorowym obywatelem ich pięknego mista jest Nikita Siergiejewicz Chruszczow…
… utrzymują poprzez 14 linii żeglugowych PŻM kontakty z całtym światem/ szczególnie żywe z młodymi państwami afrykańskimi/…
…z radością powitali w 1964 r. narodziny Mareczka Mroczka ,300 tysięcznego mieszkańca Szczecina.

Tym wspomnieniem chcę rozpocząć cykl związany z rocznicami opisywanymi w prasie szczecińskiej na 25 lecie,30 lecie,40 lecie i 50 lecie wyzwolenia Szczecina.
Irobięto tylko dla historii ,a nie dla politycznych rozgrywek.
Klemens II