Opublikowane przez woti w Pamiętać Szczecin.

Gdybym spodziewał się, że uczniowie szkoły podstawowej potrafią i ZECHCĄ napisać cokolwiek o historiach ludzi naszego miasta, na pewno w regulaminie konkursu „PAMIĘTAĆ SZCZECIN” zostałaby uwzględniona i ta grupa wiekowa – a teraz?
Jednak nie wszystko stracone! Już wkrótce przekonacie się, niektóre z rozdziałów tej CD-książki są obszerne i niemal wyczerpują temat, a inne są dość krótkie i mniej ciekawe. Na pewno jednak w każdej z tych ludzkich opowieści znajdzie się co najmniej jedno zdanie, jedna informacja – taka „perełka”, dla której warto przeczytać każde kolejne opowiadanie. Śledźcie więc kolejne artykuły z cyklu PAMIĘTNIKI i notujcie swoje uwagi, bo niedługo zostanie wśród Was ogłoszony „konkurs publiczności” na najciekawsze prace związane z konkursem „PAMIĘTAĆ SZCZECIN”.
Serdecznie zapraszam także do przysyłania własnych prac na ten konkurs!

Gdybym spodziewał się, że uczniowie szkoły podstawowej potrafią i ZECHCĄ napisać cokolwiek o historiach ludzi naszego miasta, na pewno w regulaminie konkursu „PAMIĘTAĆ SZCZECIN” zostałaby uwzględniona i ta grupa wiekowa – a teraz? Cóż, „mleko zostało wylane” – nasz regulamin „zaczyna się” od gimnazjalistów i tylko dlatego prace uczniów Szkoły Podstawowej nr 54 zostaną zaprezentowane „poza konkursem” i na pewno niektóre z nich zostaną też nagrodzone „poza konkursem”, bo wkrótce przekonacie się, że na takie nagrody zasługują – w każdym razie ja jestem o tym przekonany.
Na osobną pochwałę zasługuje na pewno ten, kto młodych kronikarzy do wysiłku wysłuchania i spisania opowieści pierwszych mieszkańców Szczecina namówił – w tym przypadku jest to pani Anna Witkowska, nauczycielka historii w Szkole Podstawowej nr 74 w Szczecinie. Trzeba przy tym podkreślić, że na pomysł utrwalenia wspomnień pierwszych powojennych osiedleńców wpadła znacznie wcześniej, niż my wpadliśmy na pomysł „sedinowego” konkursu. Oto, jak sama przedstawia tę historię:

– Pomysł przeprowadzenia projektu badawczego pt. „Polacy w Szczecinie po II wojnie światowej. Spisane przez uczniów wspomnienia bliskich z rodzin” narodził się w pierwszym roku mojej pracy w szkole, tj. w roku szkolnym 2002/ 2003.
Temat dotyczący napływu Polaków do Szczecina po 1945 roku interesował mnie już podczas studiów. Nie powinno więc nikogo dziwić, że starałam się o tym rozmawiać z moimi uczniami. Przypuszczałam, że dziadkowie i pradziadkowie uczniów chętnie opowiedzą o swoim życiu w powojennym Szczecinie.
Wkrótce stało się tak, że po lekcjach historii podchodzili do mnie uczniowie z propozycjami tematów prac, które chcieliby napisać. Starałam się wykazywać dużo otwartości, a nade wszystko nie ograniczać ich w wyszukiwaniu z przeszłości ludzi i faktów, które ich poruszyły i zainteresowały. Pod koniec roku szkolnego pomyślałam sobie, że uczniowie szkoły podstawowej mogliby z tych prac z powodzeniem stworzyć książkę, a niezależnie od tego zorganizować wystawę z nią związaną.
W listopadzie 2003 roku zapoznałam uczniów z tematem projektu i sposobem jego wykonania.
Opowiadania zostały napisane w oparciu o wywiady przeprowadzone z osobami, które po 1945 roku przyjechały do Szczecina. Do prac dołączone były źródła materialne i pisane, które w maju 2004 roku zostały zaprezentowane na wystawie w Szkole Podstawowej nr 74. Efektem trzymiesięcznej pracy uczniów jest zbiór 41 prac zebranych w pozycję książkową – na razie jest to po prostu jedna płyta CD.
Chciałabym podkreślić, że uczniowie, których mam prawdziwy zaszczyt uczyć, posiadają w sobie wiele zapału i chęci w docieraniu do prawdy o przeszłości. Samodzielnie starają się dostrzegać wokół siebie ślady historii i przywracać ją do życia. Nie boją się zadawać pytań i docierać do odpowiedzi. Są jak historycy, niezłomni w „zrywaniu zasłony zapomnienia”.

Szanowni Miłośnicy Dawnego Szczecina – szkoda, że w maju 2004r. nie mogliśmy odwiedzić wystawy w SP74. Jednak nie wszystko stracone! Już wkrótce przekonacie się, niektóre z rozdziałów tej CD-książki są obszerne i niemal wyczerpują temat, a inne są dość krótkie i mniej ciekawe. Na pewno jednak w każdej z tych ludzkich opowieści znajdzie się co najmniej jedno zdanie, jedna informacja – taka „perełka”, dla której warto przeczytać każde kolejne opowiadanie. Śledźcie więc kolejne artykuły z cyklu PAMIĘTNIKI i notujcie swoje uwagi, bo niedługo zostanie wśród Was ogłoszony „konkurs publiczności” na najciekawsze prace związane z konkursem „PAMIĘTAĆ SZCZECIN”. Serdecznie zapraszam także do przysyłania własnych prac na ten konkurs!

Wojciech Banaszak