Bibliografia – wydawnictwa polskojęzyczne

Wydawnictwa polskojęzyczne:

Architektura modernistyczna lat 1928-1940 na obszarze Pomorza Zachodniego, Robert Dawidowski, Ryszard Długopolski, Adam M. Szymski, Walkowska Wydawnictwo, Szczecin 2001.
Babiński A., Przechadzki sentymentalne, Albatros, Szczecin 1994.
Babiński A., Szczecin mało znany. Szczecin 2000.
Baranowska O., Pomorze zachodnie – moja mała ojczyzna, Ines, Szczecin 2001.
Barańska J., Latour St., Lipiński L. J., Modelowe przykłady rewaloryzacji wybranych zespołów zabytkowych na Pomorzu Zachodnim, Szczecin 1990.
Białecki T. – Szczecin na starych widokach (XVI-XX wiek), Archiwum Państwowe, Szczecin 1995.
Białecki T., Chmielewski Z., Kozłowski K., Szczecin w dokumentach 1945, KAW, Szczecin 1980.
Białecki T., Drogi powrotu: wspomnienia mieszkańców Pomorza Szczecińskiego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1981.
Białecki T., Historia Szczecina: Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 r, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992.
Białecki T., Lesiński H., Lisek J., Szczecin. Krajobraz i architektura, Arkady, Warszawa 1977.
Białecki T., Szczecin : rozwój miasta w Polsce Ludowej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1977.
Białecki T., Turek-Kwiatkowska L., Szczecin stary i nowy, Szczecińskie Towarzystwo Kultury, Szczecin 1991.
Bobowski K., Dawne pieczęcie na Pomorzu Zachodnim: zabytki prawa i kultury z epoki Gryfitów, Glob, Szczecin 1986.
Borkowski A., Jeziora Szczecińskie. Przewodnik dla wędkarzy i turystów, KAW Szczecin, 1986.
Brzeziński W., Byłem Grekiem: wspomienia wychowawcy dzieci greckich i macedońskich. Police 1953 -1963, PoNaD, Szczecin [ b.r.w.]
Cała naprzód, tom reportaży o stoczni szczecińskiej, pod red. Henryka Mąki. Redakcja Morska WAG, Szczecin 1968.
Chądzyński W., Piskorz-Nałęcki J. W., Sobecki W., Stocznia Szczecińska 1948-1998, Studio 69, Szczecin 1998.
Chmielewski Z., Kozłowski K., Pierwszy wojewoda szczeciński dokumenty i komentarze (1945 – 1949), Glob, Szczecin 1986.
Cierlica W., Historia Dąbia.
Cmentarz Centralny w Szczecinie, pod red. R. Markowa. Komitet Pamięci o Pionierach Szczecińskiej Kultury, KAW, Szczecin 1988.
Cmentarz Centralny w Szczecinie. Ogromny park pochował umarłych…, pod red. M.Słomińskiego, Kadruk, Szczecin 2005.
Czarnecki G., Serce Szczecina biło kiedyś nad Odrą. Album Zeszytów Szczecińskich, PUBLISHER’S, Szczecin 2002.
Czasnojć M., Szczecin, ZAPOL, Szczecin 2003.
Czech-Sobczak M., Kuruś-Brzeziński W., Pozostaną w pamięci
Czejarek R., Szczecińskie czterofajkowce. Wydawnictwo Lega. Szczecin 2005.
Czejarek R., Szczecin i okolice na starych pocztówkach, Łódź 2007.
Czejarek R., Szczecin na starych pocztówkach, Łódź 2008.
Czekała M., Był sobie Szczecin, KAMPOL 2, Szczecin 1999.
Drogi powrotu. Wspomnienia mieszkańców Pomorza Szczecińskiego, pod red. Tadeusza Białeckiego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1981.
Dulczewski Z., Kwilecki A., Z życia osadników na Ziemiach Zachodnich, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1961.
Dzieje Szczecina:
– Tom I: Pradzieje Szczecina, pod red. Gerarda Labudy, PWN, Warszawa-Poznań 1983
– Tom II: Wiek X-1805, pod red. Gerarda Labudy, PWN, Warszawa 1985
– Tom III: 1806-1945, pod red. Bogdana Wachowiaka, 13 Muz, Szczecin 1994
– Tom IV: 1945-1990, pod red Tadeusza Białeckiego i Zygmunta Silskiego, 13 Muz, Szczecin 1998.
Encyklopedia Szczecina, pod red. Tadeusza Białeckiego, Uniwersytet Szczeciński. Instytut Historii. Zakład Historii Pomorza Zachodniego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1999-2003.
– T. 1 : A – O. – 1999.
– T. 2 : P – Ż. – 2000.
– [T. 3] : Suplement 1 : A-Ż , [aut. i współaut. Antoni Adamczak et al.], 2003.
Feliński A. W., Kraśnicki jr A., Auta, rowery, lokomotywy … Z czego słynął szczeciński przemysł maszynowy do roku 1945, PUBLISHER’S, Szczecin 2001.
Flisowski Z. Pomorze – reportaż z pola walki, Wydawnictwo MON, Warszawa 1979.
Frankiewicz B., Sydonia, Glob, Szczecin 1986.
Frankiewicz B., Szczecińskie cmentarze, Towarzystwo Przyjaciół Szczecina, Szczecin 2003.
Gaziński R., Fiuk P., Szczecin-Skolwin, Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość i in. Szczecin 2005.
Gnapinski R., Maciejewicz O., Stocznia Szczecinska im. A. Warskiego w latach 1948 – 1988, Krajowa Agencja Wydawnicza, Szczecin 1989.
Golczewski K., Porzucona twierdza. Szczecin 1944-1945, Poznań 1967.
Grabski W. J., 200 miast wraca do Polski, Zachodnia Agencja Prasowa, Poznań 1947.
Grażewicz J., Laskiewicz H., Pawłowski E., Dni pierwsze szczecińskiego sportu. Wojewódzka Federacja Sportu w Szczecinie, Szczecin 1985.
Grochowiak R., 120 lat komunikacji miejskiej w Szczecinie, Emi-Press, Łódź 1999.
Gryfia – stocznia na wyspie, pod red. P. Prusa, Szczecin 2002.
Grzybowska K., Stychlerz J., Wieland S., 50 lat Komunikacji Miejskiej w Polskim Szczecinie, Szczecin, Sierpień 1995.
Gustowski L., Szczecin – Fakty i liczby, Wydawnictwo Zachodnie, Poznań 1947.
Gwiazdowska E., Widoki Szczecina. Źródła ikonograficzne do dziejów miasta od XVI wieku do 1945 roku, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin 2001.
Helsztyński S., W piastowskich grodach Pomorza Zachodniego, nakładem Komitetu „Trzymamy straż nad Odrą”, Szczecin 1946.
Heyduk B., Dahlberg w Polsce. Dziennik i ryciny szwedzkie z dziejów ”Potopu” 1656-1657, Wrocław Warszawa Kraków Gdańsk 1971.
Hołub Cz., Skwara M., Papierowy pieniądz zastępczy na Pomorzu Szczecińskim 1914-1924, Muzeum w Stargardzie Szczecińskim, 1988.
Honorowi Obywatele Miasta Szczecina, VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie, Szczecin 2003.
Hutnikiewicz A., Szczecin w polskiej polityce morskiej w latach 1945-1950, Polskie Pismo i Książka, Szczecin 1991.
Informator dotyczący budownictwa miasta Szczecina i Świnoujścia (1834-1945). T.I-II, /oprac. M. Stelmach, Szczecin 1978.
Janowski M., Lisek J., Skłodowski B., Szczecin 1945 i dziś, Interpress, Warszawa 1968.
Jurkiewicz J. L., Legendy Pomorza Zachodniego. Region. Gdynia 2005.
Jurkiewicz J. L., Patroni szczecińskich ulic, Stargard 1999.
Kaczkowski S., Stosunki ludnościowe Szczecina w latach 1945-1955, KIW, Warszawa 1968.
Kantzow T., Pomerania: Kronika Pomorska z XVI w.
Karwacki T., Czerwone gwiazdy, białe orły w walkach o wolność ziemi szczecińskiej, KAW, Szczecin 1981.
Katalog planów miast i wsi Pomorza Zachodniego z XVII-XIX w. w zbiorach Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Szczecinie, oprac. M. Stelmach, Szczecin 1980.
Klimat Szczecina i współczesne zmiany klimatyczne w rejonie Morza Bałtyckiego, pod red. Krzysztofa Kożuchowskiego, Wydaw. Naukowe US, Szczecin 1996.
Kompozytorzy szczecińscy, pod redakcją Eugeniusza Kusa, Mikołaja Szczęsnego i Edwarda Włodarczyka, t. I i II, Zamek Książąt Pomorskich , Szczecin 2003.
Konik M., Nowicka H., Pomorze Szczecińskie zaprasza, KAW, Warszawa 1975.
Kosman J., „Quo Vadis”, „Żyd Suess”, „Świniarka i pastuch” … W szczecińskim starym kinie 1910-1952, PUBLISHER’S, Szczecin 2002.
Kosman J., Czarnecki G., Bollwerk, Gotzlow, Quistorpturm … Relacja Hermana Stolpa z pobytu w Szczecinie w roku 1913, PUBLISHER’S, Szczecin 2001.
Kotla R., Bastiony, forty, bunkry. Historia umocnień obronnych Szczecina, PUBLISHER’S, Szczecin 2001.
Kotla R., Lange Bruecke, Hansa Bruecke, Most Długi … Historia szczecińskich mostów, PUBLISHER’S, Szczecin 2002.
Kotla R., Przewodnik po Szczecinie. Szczecin 2000.
Kozińska B., Kożan-Maciejewicz H., Stelmach M., Katalog planów miasta Szczecina 1590-1944, Archiwum Państwowe, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie, Szczecin 1989.
Kozińska B., Rozwój przestrzenny Szczecina od początku XIX wieku do II wojny światowej, Szczecin Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Szczeciński, Szczecin 2002.
Kozińska B., Szczecin dawniej i dziś, PUBLISHER’S, Szczecin 2002.
Kozińska B., Szczecin na dawnej fotografii ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, Szczecińskie Towarzystwo Kultury, Szczecin 1993.
Kozińska B., Szczecin na dawnej fotografii, , STK, Szczecin 1993.
Kozińska B., Szczecin na starej fotografii, Szczecińskie Towarzystwo Kultury, Szczecin 1993.
Kozińska B., Szczecin z daleka i z bliska, Wydawnictwo Zapol, Szczecin 2001.
Kozłowski K., Między racją stanu, a stalinizmem: pierwsze lata władzy politycznej na Pomorzu Zachodnim 1945 -1955, Dokument, Szczecin 2000.
Kozłowski K., Od października 56 do grudnia 70: ewolucja stosunków społeczno – politycznych na Wybrzeżu (1956 -1970), Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2002.
Kozłowski K., Maszyńska K., Stelmach M., Pomorze Zachodnie w Dokumentach 1945, KAW, Szczecin 1986.
Kozłowski K., Podralski J., Gryfici – Książęta Pomorza Zachodniego, KAW, Szczecin 1985.
Kozłowski K., Podralski J., Stelmach M., Frankiewicz B., Skarby Szczecińskiego Archiwum, KAW, Szczecin 1979.
Kraśnicki A. jr, Moje miasto. Szczecin, Dziennikarska Agencja Informacyjna Wohl-Press, Szczecin 2002.
Ku Słońcu 125. Księga z miasta umarłych, pod red. Mariusza Czarnieckiego, Glob, Szczecin 1987.
Kwiatkowski M., Motocykle ze Szczecina – Historia szczecińskich motocykli – Stoewer, Alba, Junak…, Publisher’s, Szczecin 2002.
Kwiek T., Pomorze Zachodnie, Wyd. Sport i Turystyka, Warszawa 1956.
Lachnitt W., Pod znakiem Gryfa , Spółdzielnia Wydawnicza „Polskie Pismo i Książka”, Szczecin 1947.
Latour St., Rewaloryzacja zabytkowych miast na Pomorzu Zachodnim. Warszawa – Poznań 1981.
Leciejewicz L., Początki nadmorskich miast na Pomorzu Zachodnim, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962.
Lesiński H., Dzieje Pomorza Zachodniego w wypisach. Wydawnictwo Poznańskie. Poznań 1961.
Lesiński H., Port szczeciński. Dzieje i rozwój do 1970 roku, PWN, Warszawa 1975.
Lesiński H., Szczecin. Wyd. Sport i Turystyka, Warszawa 1963.
Liskowacki A. D., Ulice Szczecina, Szczecin 1995.
Łopuch M., Szczecin, Jasienica, Trzebież … Historia szczecińskiej kolei podmiejskiej, PUBLISHER’S, Szczecin 2003.
Łopuch W., Architekt, urbanista, urzędnik … Wilhelm Meyer-Schwartau twórca wielkomiejskiego Szczecina, PUBLISHER’S, Szczecin 2003.
Łopuch W., Dzieje architektoniczne nowoczesnego Szczecina 1808-1945, Książnica Pomorska, Szczecin 1999.
Łopuch W., Sztuka na Pomorzu, Książnica Pomorska, Szczecin 2002.
Łopuch W., Westendsee, Weinberg, Buchheide … Parki i zielone kawiarenki dawnego Szczecina, PUBLISHER’S, Szczecin 2002.
Łuczak M., Szczecin Zdroje – Finkenwalde, Szczecin 2004.
Łuczak M., Szczecin Gocław, Golęcino, Szczecin 2005.
Łuczak M., Szczecin Klęskowo, Szczecin 2006.
Łuczak M., Szczecin Gumieńce, Szczecin 2006.
Łuczak M., Szczecin Warszewo, Szczecin 2007.
Łuczak M., Szczecin Skolwin, Stołczyn, Szczecin 2007.
Łuczak M., Szczecin Żelechowa, Szczecin 2008.
Łuczak M., Szczecin Zdroje, Szczecin 2008.
Łuczak M., Szczecin Klęskowo Kijewo, Szczecin 2009.
Łuczak M., Szczecin Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce, Szczecin 2009.
Łuczak M., Szczecin Pogodno, Łękno, Szczecin 2009.
Łuczak M., Almanach Turystyczny 2006, Urząd Miejski w Szczecinie, Szczecin 2005.
Łuczak M., Almanach Morski 2007, Urząd Miejski w Szczecinie, Szczecin 2006.
Łuczak M. (red.), Almanach Zachodniopomorski – Historia regionu 2008, Urząd Marszałkowski, Szczecin 2007.
Łuczak M. (red.), Almanach – Historia Dziesięciolecia Samorządu 1998-2008, Szczecin 2008.
Łuczak, M., Owczarek P. S., Almanach Szczeciński 1945, Urząd Miejski w Szczecinie, Szczecin 2004.
Łyczywek K., Łyczywek R., Zaremba P., Ruiny, Niemcy, żołnierze radzieccy … Polska flaga nad Szczecinem po II wojnie światowej, PUBLISHER’S, Szczecin 2002.
Łyczywek R., Żywot i Sprawy (ze wspomnień adwokata). Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne „Ottonianum”, Szczecin 1995.
Maciejewski J., Wspomnienia z tamtych lat, Wrocław 1980.
Malejka A., Wyśniony skarb – podania, legendy i baśnie o Szczecinie, Książnica Pomorska 2003.
Maruszewska P., Ci co tworzyli: Pionierzy szczecińskiego biznesu lat dziewięćdziesiątych, Wydawn. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 1999.
Marzęcki W., Ciągłość kulturowa w kształtowaniu przestrzeni miejskiej: charakterystyka i metoda oceny jakości i zmienności tej przestrzeni, Szczecin 2002.
Mąka H., Największy nad Bałtykiem, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1979.
Mąka H., Szczecin, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1972.
Mieczkowski J., Między emigracją a asymilacją. Szkice o szczecińskich Żydach w latach 1945-1997, Tow. Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, Szczecin 1998.
Mielcarek Z., Owczarek B., Od Pedagogium do Uniwersytetu Szczecińskiego, Glob, Szczecin 1985.
Mitelski M., Widoki dawnego Szczecina w grafice i rysunku, Katalog zbioru Muzeum Narodowego w Szczecinie, Szczecin 1985.
Muench H., Pochodzenie i rozwój miast Polski zachodniej w wiekach średnich, nakładem Związku Zachodniego, Kraków 1946.
Muszyński A., Szczecin, Związek Gospodarczy Miast Morskich, Szczecin 1946.
Myślenicki W., Zamek Książąt Szczecińskich, Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, Szczecin 1968.
Myśliński K., Bogusław I książę Pomorza Zachodniego, Instytut Bałtycki, Gdynia 1948.
Nitschke B., Wysiedlenie ludności niemieckiej z Polski w latach 1945-1949. Zielona Góra 1999.
Nowicki R., Podjuchy. Osiedla Szczecina, Szczecin 2004.
Owczarek B. Rozwój uczelni uniwersyteckiej w Szczecinie.
Paszkowska M., Szczecin i Pomorze Zachodnie w dziełach kartograficznych, dokumentach i pieczęciach, wystawa archiwalna w ramach obchodów 750 rocznicy nadania praw miejskich Szczecinowi, Szczecin 1993.
Paszkowski Z., Tradycja i innowacja w twórczości architektonicznej, Wydawnictwo Uczelniane PS, Szczecin 1997.
Pawlak A., Szczecin – miasto Szczecinian. Nabrzeże Odry między Dworcem Kolejowym a Grabowem oraz Łasztownią, Wydawnictwo Zapol, Szczecin 2003.
Pawlak A., Szczecin – miasto Szczecinian. Plac Tobrucki i najstarsze szczecińskie pocztówki, Wydawnictwo Zapol, Szczecin 2004.
Pejsa J., W imię lepszych Niemiec. Życie Ruth von Kleist-Retzow 1867-1945, Wydawnictwo Oskar, Gdańsk 2003.
Piękno architektury ceglanej. Ginące technologie przemysłu ceramicznego. Regionalny Ośrodek Studiów i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie. Szczecin 2004.
Piniński J., Dzieje pieniądza zachodniopomorskiego, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin 1976.
Piskorski Cz., Kownas S., Szczecin – miasto parków i zieleni, Poznań 1958.
Piskorski Cz., Poznaj Ziemię Szczecińską. Najatrakcyjniejsze Miejscowości Turystyczne Województwa, Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, Szczecin.
Piskorski Cz., Przewodnik – Szczecin i okolice, Sport i Turystyka, Warszawa 1974.
Piskorski Cz., Puszcza Wkrzańska i Okolice. Szkolne i harcerskie wycieczki, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1962.
Piskorski Cz., Rajkowski B., Jeden Dzień w Szczecinie. Informator, Prezydium Rady Okręgu Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich, Szczecin 1959.
Piskorski Cz., Szczecin i Dolne Przyodrze, „Czytelnik”, Warszawa 1948.
Piskorski Cz., Województwo szczecińskie. Przewodnik. Sport i Turystyka, Warszawa 1966.
Piskorski J. M., Wachowiak B., Włodarczyk E. Szczecin : zarys historii. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2002.
Plany i widoki Szczecina na przestrzeni wieków, katalog wystawowy, oprac. E. Pierzchała, Książnica Pomorska, Szczecin 2001.
Plastyka Szczecińska w latach 1945 – 1975, KAW, Poznań [b.r.w.]
Plewka Cz., Oświata Zachodniopomorska w latach 1945 – 2002. O ideach i praktykach edukacyjnych, Zapol, Szczecin 2003.
Pomorze Zachodnie poprzez wieki, pod red. J. M. Piskorskiego, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin 1999.
Pomorze Zachodnie w tysiącleciu, pod red. P. Bartnika i K. Kozłowskiego, wyd. Dokument, Szczecin 2000.
Poniatowska A., Polskie wychodźstwo sezonowe na Pomorzu Zachodnim w latach 1918 – 1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1971.
Przestrzenny rozwój Szczecina w dziełach kartograficznych XVII-XX w., oprac. M. Stelmach, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Szczecin 1996.
Różycki O., Filipiak J., Szczecin na starych widokówkach, Cz. 1-9, Wydawnictwo Rolhelp, Szczecin 1995-1998.
– Place i ulice, Wydawnictwo Rolhelp, Szczecin 1996
– Budynki i pomniki, Wydawnictwo Rolhelp, Szczecin 1995.
– Z biegiem Odry, Wydawnictwo Rolhelp, Szczecin 1996.
– Miasto, którego już nie ma …, Wydawnictwo Rolhelp, Szczecin 1996.
– Życie kulturalne, Wydawnictwo Rolhelp, Szczecin 1996.
– Bez tytułu, Wydawnictwo Rolhelp, Szczecin 1996.
– Dawnego miasta czar, Wydawnictwo Rolhelp, Szczecin 1997.
– Restauracje i kawiarnie, Wydawnictwo Rolhelp, Szczecin 1998.
– Wały Chrobrego. Krótka historia, Wydawnictwo Rolhelp, Szczecin 1997.
Rzeszowski St., Pod znakiem Rodła : opowieść z dziejów i walk Polaków w Szczecinie w latach 1918-1939, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1970.
Sawka H., Dzieje Szczecina. Zarys satyryczny. Matz – Oficyna Wydawnicza, Szczecin 1993.
Saysse-Tobiczyk K., Na Pomorzu Zachodnim, Polonia, Warszawa 1963.
Skóra W., Konsulat RP w Szczecinie w latach 1925 -1939, Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk 2000.
Słomiński M., Makała R., Paszkowska M., Szczecin barokowy: architektura z lat 1630-1780, Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Szczeciński, Szczecin 2000.
Sosnowski J., Stocznia Szczecińska im. A. Warskiego, Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, Poznań 1973.
Stachak A., Zieleń Szczecina. Szczecin 2000.
Stelmach M., Historia kartografii Pomorza Zachodniego do końca XVIII wieku, Wydawnictwo Naukowe US, 1991.
Stelmach M., Pomorze i Szczecin na dawnych mapach, planach i widokach, Uniwersytet Szczeciński – Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin 1998, (Katalog wystawy).
Stocznia Szczecińska 1948-1958, Prezydium Rady Okręgu Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w Szczecinie, Szczecin 1958.
Stocznia Szczecińska, Studio 69, Szczecin 1998.
Strokowski A., Lista ofiar grudzień 1970 w Szczecinie, Wydawnictwo Promocyjne „Albatros”, Szczecin 1993.
Szczecin – miasto portowe, praca zbiorowa, nakł. Ogólnopolskiego Zjazdu Geografów w Szczecinie, Szczecin 1947.
Szczecin, oprac. Jantar J., Wyd. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, Szczecin 1959.
Szczecin 2000 Dzień i Noc, Link & Mawitex, Szczecin 2000.
Szczecin dawniej i dziś, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin 2002.
Szczecin i Wolin we wczesnym średniowieczu, pod red. W. Brodzkiego, Polskie Towarzystwo Archeologiczne, Zakład im. Ossolińskich PAN, Wrocław 1954.
Szczecin lat pięćdziesiątych w fotografii Krystyny Łyczywek, Wydawnictwo 13 Muz, Szczecin 1993.
Szczecin ostatnie 100 lat, Zachodnia Agencja Prasowa 1993
Szczecin w malarstwie niemieckim i polskim XIX i XX w., pod red. B. Igielskiej, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin 1998.
Szczecin we wczesnym średniowieczu : wschodnia część suburbium, pod red. Władysława Łosińskiego, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Szczecin 2003.
Szczecin we wczesnym średniowieczu : Wzgórze Zamkowe, pod red. Eugeniusza Cnotliwego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1983.
Szczecin z rodzinnych albumów, Wydawnictwo „Kurier Press”, Szczecin 2000.
Szczecin. Miasto ulica, Studio Plus, Bydgoszcz [b.r.w.]
Szczecińscy Żydzi. The Jews of Szczecin, Zachodnia Agencja Prasowa, Szczecin 1993.
Szczeciński sierpień 1980. Naczelna Redakcja Wydawnictw Pozaprasowych, oprac. Babiński i inni, Szczecin 1980.
Szymański W., Opowieści legendy Pomorskie. Kielce 2000. [brak wydawnictwa]
Szymski M., Architektura i architekci Szczecina 1945 – 1995. Architektura Szczecina na tle osiągnięć polskiej architektury współczesnej, Wydawnictwo Uczelniane PS, Szczecin 2001.
Świakło-Moskalewicz, Szczecin dawniej i dzisiaj, Stronnictwo Pracy, Szczecin 1945.
Tałasiewicz M., Myśli o Pomorzu Zachodnim, „Dokument” Wydawnictwo Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin 1998.
Turek-Kwiatkowska L., Oświata, nauka i kultura szczecińska w latach 1800-1939, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1986,
Union of the Polish ShipRepair Yards Gdańsk-Poland FifteenYears Activity of the Polish ShipRepair Yards 1953-1968, Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, Poznań 1968.
Urban T., Niemcy w Polsce. Historia mniejszości w XX w. Opole 1994.
Wielopolski A., Rozwój Komunikacji Miejskiej w Szczecinie w latach 1945-1970, Wydawnictwo Instytutu Zachodnio-Pomorskiego w Szczecinie, Szczecin 1970.
Włodarczyk E., Rozwój gospodarczy miast portowych pruskich prowincji nadbałtyckich w latach 1808-1914. Wrocław 1987.
Włodarczyk E., Wielki przemysł Szczecina w latach 1850-1914. PWN. Warszawa 1982.
Województwo Zachodniopomorskie, praca zbiorowa, UNITEX Sp. z o.o., Bydgoszcz 2001.
Z archiwum Sz. Śladem szczecińskich historii niezwykłych XX wieku. GW i Rebis, Poznań 2005.
Z dziejów wojennych Pomorza Zachodniego, pod red. B. Miśkiewicza, Poznań 1972.
Z nadodrzańskiej ziemi. Wspomnienia Szczecinian, pod red. T. Białeckiego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1974.
Zamek książęcy w Szczecinie, pod red. J. Kochanowskiej, Glob, Szczecin 1992.
Zaremba P., Orlinska H., Urbanistyczny rozwój Szczecina, Wydawnictwo Poznanskie, Poznań 1965.
Zaremba P., Piskorski Cz., Polski Szczecin. Rys historyczny Pomorza Zachodniego. Chronologiczny przebieg wydarzeń w roku 1945-1946. Szczecin 1946.
Zaremba P., Pierwszy Szczeciński Rok 1945, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1970.
Zaremba P., Szczecińskie lata 1946 -1948, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1970.
Zaremba P., Szczecińskie lata 1948 -1950, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1974.
Zaremba P., Walka o Polski Szczecin, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1986.
Zaremba P., Wspomnienia Prezydenta Szczecina 1945 -1950, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1980.
Zieleń Szczecina, ilustrowany przewodnik dendrologiczny, pod red. A. Stachak, Oficyna IN PLUS, Szczecin 2000.
Zieliński P., Szczecin, ostatnie 100 lat, Zachodnio Pomorska Agencja Prasowa [b.r.w.]
Ziemia Szczecińska, oprac. J. Skarbowski, Wyd. Artystyczno-Graficzne, Kraków 1969.
Żurawski K., Bohrisch, Elysium, Bergschloss … Historia szczecińskich browarów do roku 1945, PUBLISHER’S, Szczecin 2003.
Życie codzienne w średniowiecznym mieście hanzeatyckim na Pomorzu, pod red. H.-J. Kahle, J. Vick, H.-J. Wessel. Regionalna Agencja Promocji Turystyki Sp. z o.o. w Szczecinie, Szczecin 1998.
Żydzi szczecińscy. Tradycja i współczesność. Materiały z sesji naukowej 27 czerwca 2003, pod red. K. Kozłowskiego i J. Mieczkowskiego, Oficyna Wydawnicza Dokument Archiwum Państwowe w Szczecinie, Szczecin 2004.
Żydzi, Niemcy i Ukraińcy na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956. Liczba, położenie i działalność polityczna, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 1994.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Portal. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.