Opublikowane przez Busol w Architektura i Urbanistyka.

Wybudowany w latach 1913-19 (budowę wstrzymano na czas wojny światowej) według projektu B. Stahla na terenie dawnego cmentarza wojskowego. Trójnawowy, na planie z półkolistym prezbiterium, wykonany całkowicie w konstrukcji betonowej. Na frontonie wieży rzeźba Chrystusa wykonana w piaskowcu przez A. Szulca. Nad wejściem płaskorzeźba wyobrażająca św. Jerzego walczącego ze smokiem. We wnętrzu neogotycki ołtarz z początku XX w. przedstawiający Ostatnią Wieczerzę, a przeniesiony tu z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela. Przy prezbiterium kościoła znajduje sie tablica na głazie narzutowym poświęcona jeńcom francuskim ofiarom wojny francusko-pruskiej 1870-71. Za kościołem – park im. Gen. Andersa z z cennymi okazami drzew i krzewów m.in. robinii białej, korkowca amurskiego, oliwnika wąskolistnego.