Opublikowane przez woti w Pamiętać Szczecin.

Nadesłano pierwszą pracę na nasz konkurs „PAMIĘTAĆ SZCZECIN”. Co prawda „jedna jaskółka wiosny nie czyni”, ale przecież nie musimy aż tak bardzo obawiać się wydźwięku tego przysłowia, bo przecież mamy jesień! A że coraz dłuższe wieczory sprzyjają „długim Polaków rozmowom”, to na pewno nadejdą kolejne prace (właściwie już nadchodzą), a my z wielką przyjemnością będziemy je prezentować w naszym Portalu Miłośników Dawnego Szczecina.
Fakt ukazania się pierwszej pracy, która w wielu fragmentach zawiera interesujące wrażenia z pierwszych kontaktów „nowej szczecinianki” z naszym miastem na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, chcę wykorzystać także do przypomnienia uczestnikom kilku bardzo ważnych spraw.

Zaprezentowana praca Marty Leżuchy zawiera w nagłówku tylko część z tych informacji, które Marta nam podała, a jakie są NIEZBĘDNE do tego, aby Wasze dzieło mogło ukazać się w portalu i w ogóle wziąć udział w konkursie – pozostałe, niepublikowane dane są m.in. potrzebne do nawiązania z Wami kontaktu!
Wymagane przez nas informacje nie będą ogłaszane wraz z zasadniczymi tekstami (na pewno nie bez porozumienia z Wami) i możecie je po prostu załączyć w osobnym pliku albo na końcu zasadniczego tekstu (redakcja jakoś to sobie uporządkuje J). Regulamin konkursu zawiera wskazówki, jakie informacje powinniście podać, ale jeszcze raz o tym przypominam:

1/ Imiona i nazwiska, adresy i ewentualnie jakieś telefony – autorów i ich rozmówców, czyli wspominających „stare czasy”.

2/ Klasa, szkoła i jej adres, do której uczęszczają autorzy i ewentualnie – imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela); bardzo dobrze byłoby też podać ich telefony.

3/ Pamiętajcie o przysłaniu wraz z pracą OŚWIADCZEŃ, np. o takiej treści:
a/ Wspomnienia nie były dotąd nigdzie publikowane (albo: … były publikowane..– a wtedy trzeba podać: kiedy i gdzie).
b/ Osoba wspominająca wyraża zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych (albo: … nie wyraża…).

Jeżeli będziecie mieli z tym jakieś wątpliwości, to po prostu napiszcie do nas przed przysłaniem pracy albo – zadajcie swoje pytania w e-mailu, do którego pracę dołączycie. Na pewno Wam odpowiem i pomogę. Zapraszam więc i POWODZENIA!!!!!!!

I jeszcze jedna wiadomość:
W ostatnim czasie sieć internetową w Szczecinie zaatakowało stado niebezpiecznych wirusów L i zapewne one spowodowały, że niektóre prace nie dotarły do nas albo zostały poważnie uszkodzone – niech więc WSZYSCY spróbują jeszcze raz nadesłać je na adres pamietniki@sedina.pl.

Wojciech Banaszak