Opublikowane przez Busol w Historia.

W poniedziałek, 5 lipca 2004r., o godzinie 14.00 w Sali Rycerskiej ZUW Wojewoda Stanisław Wziątek i Wiceminister Obrony Narodowej Janusz Zemke, spotkali się z mieszkającymi w Szczecinie Kawalerami Orderu Virtuti Militari.

WIZYTA WICEMINISTRA OBRONY NARODOWEJ
JANUSZA ZEMKE I SPOTKANIE Z KAWALERAMI
ORDERU VIRTUTI MILITARI

W poniedziałek, 5 lipca, o godzinie 14.00 w Sali Rycerskiej ZUW Wojewoda Stanisław Wziątek i Wiceminister Obrony Narodowej Janusz Zemke spotkali się z mieszkającymi w Szczecinie Kawalerami Orderu Virtuti Militari.


Wiceminister Janusz Zemke przemawia do kawalerów Orderu VM

Kawalerowie Orderu Virtuti Militari mieszkający
w Szczecinie przybyli wczoraj do Urzędu Wojewódzkiego.
„W imieniu kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej chciałbym przed wami nisko pochylić czoła. Nasze wojsko nawiązuje dziś do waszych bohaterskich dokonań. Nauka patriotyzmu nie może się dokonać bez pamięci o nich” – mówił obecny na spotkaniu wiceminister obrony narodowej Janusz Zemke.
W spotkaniu uczestniczyło ośmiu kawalerów Virtuti Militari i małżonki dwóch, którzy ze względu na kłopoty zdrowotne przybyć nie mogli. „Dla mnie jest to wielki honor, że mogę państwa przywitać w murach urzędu” – mówił wojewoda Stanisław Wziątek, który wręczył gościom pamiątkowe herby Pomorza Zachodniego.
– Życzę państwu, aby wasi wnukowie mogli żyć w zjednoczonej Europie, w wolnej, spokojnej, bezpiecznej i dostatniej Polsce – dodawał gen. dyw. Marek Samarcew, dowódca 12 Dywizji Zmechanizowanej.
Przewodniczący Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, Władysław Krzempek, zaproponował, aby główne uroczystości przyszłorocznej, 60-tej rocznicy zakończenia II wojny światowej, zorganizować w Siekierkach, miejscu forsowania Odry 16 kwietnia 1945 roku. Marszałek województwa Zygmunt Meyer i wojewoda Wziątek obiecali zwrócić się do prezydenta RP z propozycją objęcia patronatu nad takimi uroczystościami.
– Gdy mówimy dziś o nowej Polsce, bardzo ważna jest pamięć o tradycjach państwa i narodu – podkreślał marszałek Meyer.Wojewoda Wziątek i marszałek Meyer wręczają kawalerom Orderu VM herby Pomorza Zachodniego.


Wojewoda i ppor. Mieczysław Lenczarowicz

W imieniu kawalerów Orderu VM mówił ppor. Mieczysław Lenczarowicz, wychowanek Korpusu Kadetów we Lwowie, obrońca Lwowa, żołnierz AK, po wojnie kapitan żeglugi wielkiej. Wręczył wojewodzie Księgę Pamięci Korpusu Kadetów, która przekazana zostanie do zbiorów Książnicy Pomorskiej. Uroczystość dopełniła wystawa o dziejach Orderu Virtuti Militari, przygotowana przez znanego szczecińskiego kolekcjonera Mirosława Borowskiego.

Szymon Nowacki