Opublikowane przez Busol w Wydarzenia.

Otrzymalimy taką informację z Muzeum i przekazujemy wszystkim zainteresowanym:

Europejskie Dni Dziedzictwa w Muzeum Narodowym w Szczecinie

Oddział Muzeum Historii Szczecina, Ratusz Staromiejski, ul. Mściwoja 8

Program obchodów:

18 września 2004

10.00 Oficjalne otwarcie obchodów

Europejskich Dni Dziedzictwa 2004 w woj. Zachodniopomorskim

10.30 Sesja popularno – naukowa

Piękno architektury ceglanej. Ginące technologie przemysłu ceramiki budowlanej.

Wykład wprowadzający:

Tradycyjne technologie wytwarzania glinianych i ceramicznych wyrobów budowlanych, czyli od „surówki” do „wiśniówki”

Aleksandra Hamberg – Federowicz

11.00 Otwarcie wystawy

Piękno architektury ceglanej. Zabytkowa ceramika budowlana.

W ramach wystawy: cegła i ceramiczny detal architektoniczny od średniowiecza do końca XIX wieku – wraz z XIX-wiecznymi gipsowanymi formami strycharskimi do ręcznej produkcji kształtek elewacyjnych, wystawa fotograficzna detalu ceglanego oraz projektów architektury współczesnej.

11.30 – 14.00 referaty, komunikaty:

• Małgorzata Płoszczyńska – Szczeciński przemysł ceramiki budowlanej do roku 1939

• Roman Kamiński, Sławomir Słowiński – Nowoodkryty fragment średniowiecznych murów obronnych Szczecina

• Andrzej Fijałkowski –Warsztaty ceramiczne w badaniach archeologicznych

• Stefan Nowaczyk, Maciej Płotkowiak – Ocena stanu technicznego murów obronnych w miastach: Koszalin, Mieszkowice, Gryfice

• Maciej Płotkowiak – Spostrzeżenia dotyczące materiału ceramicznego i technologii murarskiej zastosowanych w trakcie realizacji kościoła mariackiego w Chojnie

• Beata Makowska – Ceramiczne kształtki elewacyjne zespołu zabudowy pocztowej przy ul. Dworcowej w Szczecinie

• Robert Dawidowski – Cegła w architekturze modernistycznej Szczecina – przegląd wybranych realizacji

• Ewa Palacz – Problematyka konserwacji zabytkowej cegły na przykładzie Ratusza Czerwonego w Szczecinie

• Henryk Zyzik – komunikat o konserwacji reliktowej ściany gotyckiej przylegającej do ściany budynku przy ul. Staromłyńskiej 10/12 w Szczecinie

Organizatorzy: Regionalny Ośrodek Badań i dokumentacji Zabytków w Szczecinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, PPUP Poczta Polska Urząd Przewozu Poczty w Szczecinie