Opublikowane przez Busol w Wydarzenia.

70 lat temu rozpoczęła się historia polskiego harcerstwa na Pomorzu Zachodnim. Maksymilian Golisz, Aleksander Omieczyński, w trudnych warunkach lat trzydziestych XX wieku stworzyli w Szczecinie polską drużynę harcerzy i gromadę zuchów, której działalność przerwał wybuch wojny. Prawie natychmiast po objęciu władzy przez polską administrację na Pomorzu Zachodnim zaczęły ponownie powstawać w Szczecinie i innych miastach drużyny harcerskie, tworząc podwaliny funkcjonującej do dziś Zachodniopomorskiej Chorągwi ZHP.

Ich 70- letnia historia to temat wystawy zorganizowanej przez Zachodniopomorską Komendą Chorągwi ZHP wspólnie z Muzeum Narodowym O/ Muzeum Historii Szczecina.

Zgromadzone dokumenty, fotografie i pamiątki tworzą opowieść o życiu harcerskich drużyn, ich codziennej pracy, uroczystych momentach i świętach, zabawach i rozrywkach. Wystawa dokumentuje różnorodność form działalności formacji harcerskich od drużyn żeglarskich czy ratowniczych po drużyny „Nieprzetartego Szlaku”.

Bohaterami wystawy są wszystkie generacje ruchu harcerskiego: zuchy, harcerze, instruktorzy i seniorzy. Wystawa ta to również dla wielu okazja do wspomnienia swoich lat dzieciństwa, młodości spędzonych pod znakiem lilijki i krzyża harcerskiego.

Otwarcie wystawy 4 września 2004 (sobota), godz. 16.00

w gmachu Muzeum Historii Szczecina, Ratusz Staromiejski,