Opublikowane przez Busol w Architektura i Urbanistyka, Bez kategorii.

Pierwsze plany zbudowania Synagogi pojawiły się w roku 1812, kiedy to król Fryderyk Wilhelm cofnał zakaz osiedlania się Żydów w Szczecinie i nadał im te same prawa miejskie, które mieli inni mieszkańcy. W roku 1835 Gmina Żydowska kupiła od miasta działkę przy ulicy Grune Schanze (ul. Dworcowa) i wybudowała tam swój pierwszy drewniany dom modlitewny….

W 1863 roku szczeciński architekt Kruhl (Projektant Czerwonego Ratusza) wykonał projekt nowej murowanej Synagogi. Prace przy jej budowie zakończono w maju 1875 roku. Synagoga mogła pomieścić lącznie ok. 1700 osób. Z biegiem lat stopniowo ją unowocześniano, w elementy zdobnicze, organy, centralne ogrzewanie i elektryczność. Koniec Synagogi Szczecińskiej Gminy Żydowskiej nastąpił 9 listopada 1938 roku, została podpalona przez hitlerowców, a straż pożarna ograniczyła Swoje działania do polewania sąsiednich domów. Tylko kilku Żydów próbowało ratować jakieś rzeczy. Wypalone mury Synagogi stały jeszcze przez trzy lata, a następnie zostały wysadzone.
Noc z 9 na 10 listopada 1938 roku została nazwana „nocą kryształową” spłonęło wtedy bardzo wiele żydowskich nieruchomości i zapoczątkowała ona holokaust, który prowadził do zagłady narodu żydowskiego w krajach podbitych przez Niemcy.

Autor: Bruce
Zdjęcia można obejrzeć w naszej Galerii w albumie Grüne Schanze