Strona 1 z 3

napisy niemieckie

: 29 cze 2004, o 21:31
autor: jacex
S± napisy na budynku naprzeciw zakrêtu malczewskiego z parkow±

: 29 cze 2004, o 22:48
autor: Gość
Dlaczego koniecznie napisy niemieckie, sa w Szczecinie czesciowo zachowane miejsca z okresu przemarszu i zarzadzania wojsk francuskich ( epoka napoleonska ). Wiele dokumentow na ten temat znajduje sie w archiwum miejskim. Zapewnie wszystkim znany jest pomnik stojacy na pagorku naprzeciw szpitala na ul.Uni Lubelskiej. Piotr

: 2 lip 2004, o 22:08
autor: Gość
Na murze bramy przy ul. Powstañców wielkopolskich 30A ( przy przystanku tramwajowym do szpitala na Pomorzanach) jest czytelny jeszcze napis Schuhmacher Hof Partier (szewc podworze parter.

: 10 lip 2004, o 13:21
autor: Gość
Obok RIO na Goc³awiu do¶æ dobrze widoczny fragment napisu ARBEIT...(resztê zakrywa banner). Kilka lat temu na forum GW kto¶ wspomina³ o pozosta³o¶ci jakiego¶ napisu wzywaj±cego do g³osowania na KPD. NIestety nie pamiêtam gdzie mia³ on siê znajdowaæ :(

Polski

: 10 lip 2004, o 23:14
autor: Lazi
Na sw. Wojciecha (dokladnie budynek LOK) widnieje napis polski nawolujacy do glosowania - caly jest wyrazny. Wydaje mi sie, ze moze byc z lat ok. 1945-55.

: 17 lip 2004, o 23:11
autor: Piotrek
Na ul. Jagiellońskiej 61 na budynku Przedszkola (za Polmosem) jest bardzo nieczytelny napis. Może ktoś wie co tam sie mieściło?

: 18 lip 2004, o 01:33
autor: kk
Piotrek pisze:Na ul. Jagiellońskiej 61 na budynku Przedszkola (za Polmosem) jest bardzo nieczytelny napis. Może ktoś wie co tam sie mieściło?
Nie jestem pewien czy dobrze pamiętam, lecz chodzi chyba o prowincjonalną kasę oszczędnościową. Nie jestem jednak pewien czy chodzi o ten numer.

: 9 wrz 2004, o 00:31
autor: major68
Witam,
chyba jeszce nikt nie zgłoasił napisu na budynku szkoły na Siemiradzkiego ?
O ile mnie gotyk nie myli brzmi on : "Taubstammen".

Czy próbowaliście zainteresować się USUNIĘTYMI niemieckimi napisami z pomników ?
Np. przy kościele na Stołczynie był napis "Unsere gefalen Helde 1914-1918", pominik-głaz przy kościele na Osowie zdradza ślady skucia orginalnego napisu ....

: 9 wrz 2004, o 08:57
autor: Busol
major68 pisze:Czy próbowaliście zainteresować się USUNIĘTYMI niemieckimi napisami z pomników ?
Np. przy kościele na Stołczynie był napis "Unsere gefalen Helde 1914-1918", pominik-głaz przy kościele na Osowie zdradza ślady skucia orginalnego napisu ....
Oj próbowaliśmy. Nawet do tej listy mogę dopisać pomnik przed kościołem na Krakowskiej.

Tylko czasu brak. Jak ktoś może zrobić i przesłać bylibyśmy zobowiązani...

: 9 wrz 2004, o 18:37
autor: Gość
Witam,
chyba jeszce nikt nie zg³oasi³ napisu na budynku szko³y na Siemiradzkiego ?

...Budynek szko³y mia³ jednak na pocz±tku swojego istnienia inne przeznaczenie. W roku 1903, 24 marca do Pruskiej Królewskiej Policji Budowlanej zosta³ z³o¿ony wstêpny projekt Domu (Pensjonatu) dla G³uchoniemych. Projekt budynku, którego autorem by³ Gustaw Wahl, zosta³ zatwierdzony 7 maja 1903 roku. Zak³ada³ on wybudowanie budynku jednopiêtrowego z piwnic± i poddaszem. Na parterze mia³o mie¶ciæ siê 6 pomieszczeñ mieszkalnych, biuro, 2 ³azienki, toalety oraz ¶wietlica. Na 1 piêtrze zaprojektowano 9 sypialni, salê pracy, balkon, przedsionek i toalety. Piwnica i poddasze przeznaczone by³y na kuchniê, jadalniê i pomieszczenia gospodarcze.
7 maja 1909 roku ponownie z³o¿ono projekt budowy tego budynku, który zak³ada³ rozbudowê budynku pierwotnego. W piwnicy zaprojektowano 3 pokoje mieszkalne, ich liczbê na parterze i piêtrze zwiêkszono o 7. Zanim zakoñczono budowê budynku, w 1910 roku powiêkszono liczbê pokoi mieszkalnych poprzez przebudowanie pomieszczeñ mieszkalnych na poddaszu. Zakoñczenie wszelkich robót nast±pi³o 28 czerwca 1911 roku.
Niestety, nie jest mo¿liwe ustalenie przeznaczenia i rodzaju dzia³alno¶ci budynku w okresie dzia³añ wojennych.
Decyzja o za³o¿eniu Szko³y Podstawowej Nr 32 zapad³a kilka lat po wojnie...

: 6 paź 2004, o 14:45
autor: Quebec
Na kolumnie wiaduktu przy ulicy Warcisława po stronie chodnika od dworca niebuszewo wystaje kawałek kontrukcji stalowej w formie stępla na której wytłoczony jest napis "stettin" (i dodatkowo chyba jeszcze rok nie pamietam dokładnie). Oczywiscie jakaś "madra głowa" przeciągneła to farbą ale nawet wtedy było doskonale widać napis

: 7 paź 2004, o 16:15
autor: Yossarian
Na ostatnio przebudowanej (na szczęście tylko od wewnątrz) poczcie przy ul. Dubois przy wejściu na wysokości ok 1m od ziemi jest mały metalowy element (nie wiem jak to nazwać - stempel) z napisem Stettin

: 7 paź 2004, o 20:17
autor: Gość
szperacz88: jak jedziemy na 12 na wysoko¶ci milczan¶kiej wydaje mi siê ¿e widzia³em stary napis na wysoko¶ci miêdzy 2 a, 3 piêtrem!

: 7 paź 2004, o 22:13
autor: Busol
Anonymous pisze:szperacz88: jak jedziemy na 12 na wysokości milczanśkiej wydaje mi się że widziałem stary napis na wysokości między 2 a, 3 piętrem!
Jeśli chodzi CI o coś innego niż to:

http://sedina.pl/galeria/thumbnails.php?album=265

TO prędko daj znać...

Re: Polski

: 5 lis 2004, o 21:12
autor: elika
Lazi pisze:Na sw. Wojciecha (dokladnie budynek LOK) widnieje napis polski nawolujacy do glosowania - caly jest wyrazny. Wydaje mi sie, ze moze byc z lat ok. 1945-55.
Obok mego bloku przy Krasińskiego jest stary budynek, gdzie jeszcze trochę widać napis: "Wahl der Liste KPL". Może to Komunistische Partei Liste? Więc to musi być ok. 1932-34.
Czarna farba wyżarła tynk i napis zaczyna znikać.

Ela