Nowa ksi±¿ka Marek £uczak "Zdroje" - rewelacja

Dyskusje na temat miasta do 26 kwietnia 1945 r.
Tomek

Nowa ksi±¿ka Marek £uczak "Zdroje" - rewelacja

Postautor: Tomek » 23 paź 2004, o 12:49

Wczoraj kupi³em ksi±¿kê dr Marka £uczaka "Zdroje". Od lat mieszkam w Zdrojach i interesujê siê ich histori±, ale o rzeczach o których tam pisze przeczyta³em po raz pierwszy, tak samo stare zdjêcia, plany - rewelacja. Polecam wszystkim którzy interesuj± siê t± dzielnic±. Niez³a rzecz!
Petersen

Postautor: Petersen » 23 paź 2004, o 14:21

Te¿ ju¿ j± mam. Mocny materia³ i nie¿le wydana. Taka konkretna monografia Zdrojów
_Gambit

Postautor: _Gambit » 23 paź 2004, o 14:50

Witam.

Na pocz±tek ma³e sprostowanie - Marek nie ma jak na razie literek dr przed nazwiskiem. Mo¿e w przysz³o¶ci ale nie teraz :)

Mimo i¿ ksi±¿ka ma stosunkowo ma³± objêto¶æ to uwierzcie mi, ¿e w³o¿ono w ni± mnóstwo pracy... Zajê³a ona jakie¶ dwa lata... Pog³oski przekazywane sobie przez mi³o¶ników historii Szczecina czy nawet w oficjalnych wydawnictwach trzeba by³o potwierdziæ lub te¿ im zaprzeczyæ - co czasem siê zdarza³o.

Niechybnie wielkim atutem s± nigdzie nie publikowane zdjêcia pochodz±ce z archiwum rodzinnego Toepferów. Z tego samego ¼ród³a pochodz± informacje dotycz±ce bardziej szczegó³owej historii tej rodziny. Tak wiêc od artyku³ów z lat 70-tych gdzie pisano o "rodzinie Sternów" [Kurier] :) dotarli¶my do momentu w którym wiemy ju¿ dok³adnie "co gdzie i kiedy" w tym miejscu siê dzia³o.

Gdy pierwszy raz zobaczy³em te fotografie wiedzia³em, ¿e ludzie musz± je zobaczyæ. I ¿e tak siê stanie. Miejmy nadziejê, ¿e ka¿demu z nas, ka¿demu mi³o¶nikowi historii bêdzie siê udawa³o - mimo i¿ coraz bardziej siê oddalamy od tamtych chwil - dotrzeæ do jak najwiêszej liczby szczegó³ów... ¯eby¶my dog³êbnie poznali historiê tych terenów... ¯eby te historyczne puzzle Szczecina u³o¿y³y siê w jeden jasny, klarowny obraz... :)

Pozdrawiam wszystkich serdecznie

Piotr "Gambit" Kolasiñski

P.S. Przepraszam za brak zalogowania ale mi has³o wciê³o:(
Gość

Re: Nowa ksi±¿ka Marek £uczak "Zdroje" - rewelacja

Postautor: Gość » 23 paź 2004, o 17:07

Tomek pisze:Wczoraj kupi³em ksi±¿kê dr Marka £uczaka "Zdroje". Od lat mieszkam w Zdrojach i interesujê siê ich histori±, ale o rzeczach o których tam pisze przeczyta³em po raz pierwszy, tak samo stare zdjêcia, plany - rewelacja. Polecam wszystkim którzy interesuj± siê t± dzielnic±. Niez³a rzecz!
Faktycznie, ksi±zka jest niez³a!
Obywatel X

Zdroje

Postautor: Obywatel X » 23 paź 2004, o 17:55

Jestem ju¿ szczê¶liwym posiadaczem tej ksi±¿ki. Jest naprawdê dobra i dok³adna, mo¿na siê tego by³o spodziewaæ, gdy¿ pisa³ j± policjant :). To ¿art, ksi±¿ka jest dobra i do tego ¶wietnie wydana! Czekam ju¿ na nastêpn± czê¶æ, o ile autor bêdzie ten sam. Gratulacje dla autora!
Bernas

Postautor: Bernas » 25 paź 2004, o 00:30

Faktycznie fajnie siê j± czyta i niez³e zdjêcia. To jaka¶ nowa seria? Czy kto¶ wie co bêdzie nastêpne?
Ronnie

Postautor: Ronnie » 25 paź 2004, o 17:11

Te¿ to kupi³em, troche przypomina Zeszyty Szczeciñskie, ale jest napisana na o wiele wyzszym poziomie i o niebo lepiej wydana. Duzo ³adnych zdjêæ. Wreszcie kto¶ zaj±³ siê ta zapomnian± dzielnic± a nie wymy¶la jakich¶ naci±ganych historii z podró¿y jakiego¶ wymy¶lonego Hermana Stolpa, czy te¿ tej nêdzy o bunkrach i bastionach. Ogólnie mówi±c "Zdroje" to niez³a rzecz. Godna polecenia ka¿demu kto lubi historiê.
Awatar użytkownika
Gambit
Posty: 364
Rejestracja: 19 maja 2004, o 22:10
Lokalizacja: Stettin - Hokendorf

Postautor: Gambit » 26 paź 2004, o 10:15

Ja wiem, ja wiem... 8) Ale jak na razie jestem zobowiązany dochować tajemnicy... Wybaczcie :(
"So, I`ve decided to take my work back underground... To stop to follow it into the wrong hands..."
Camaro

Postautor: Camaro » 26 paź 2004, o 13:34

Bernas pisze:Faktycznie fajnie siê j± czyta i niez³e zdjêcia. To jaka¶ nowa seria? Czy kto¶ wie co bêdzie nastêpne?
Do³±czam siê do pytania. Jaka bêdzie nastêpna czê¶æ?
Szperacz

Re: Nowa ksi±¿ka Marek £uczak "Zdroje" - rewelacja

Postautor: Szperacz » 26 paź 2004, o 20:50

Anonymous pisze:
Tomek pisze:Wczoraj kupi³em ksi±¿kê dr Marka £uczaka "Zdroje". Od lat mieszkam w Zdrojach i interesujê siê ich histori±, ale o rzeczach o których tam pisze przeczyta³em po raz pierwszy, tak samo stare zdjêcia, plany - rewelacja. Polecam wszystkim którzy interesuj± siê t± dzielnic±. Niez³a rzecz!
Faktycznie, ksi±zka jest niez³a!
Jest OK!
Orb
Posty: 9
Rejestracja: 27 paź 2004, o 10:58

Postautor: Orb » 27 paź 2004, o 10:59

Nie ma to jak małe dochodzonko w sprawie Zdrojów :)
Damm

Re: Zdroje

Postautor: Damm » 27 paź 2004, o 14:15

Obywatel X pisze:Jestem ju¿ szczê¶liwym posiadaczem tej ksi±¿ki. Jest naprawdê dobra i dok³adna, mo¿na siê tego by³o spodziewaæ, gdy¿ pisa³ j± policjant :). To ¿art, ksi±¿ka jest dobra i do tego ¶wietnie wydana! Czekam ju¿ na nastêpn± czê¶æ, o ile autor bêdzie ten sam. Gratulacje dla autora!
Szkoda ¿e ksi±zki o szczecinie, s± tak ma³o ropopularyzowane, powinno siê o nich wiêcej pisaæ w prasie, ¿e wogóle co¶ takiego powsta³o!
xxx

Postautor: xxx » 27 paź 2004, o 17:23

Niez³a! Co bêdzie nastepne, kto¶ wie?
Awatar użytkownika
Busol
Admin
Posty: 9624
Rejestracja: 21 kwie 2004, o 01:42
Lokalizacja: Szczecin
Kontakt:

Postautor: Busol » 27 paź 2004, o 19:00

Hmm. Nie wiem jak to napisać...
Miałem takie myśli, ale nie chciałęm tego ruszać.
Ale jako, że zostałem o to poproszony to pragnę poinformować wszystkich forumowiczów, że 8 z poniższych postów zostało napisanych z 2 adresów IP. To znaczy że... nie... Myślę, że pewnie się mylę i to zbieg okoliczności :-(

Moim zdaniem jeśli książka jest dobra obroni się sama. Ba - wystarczy jej jedna dobra recenzja - ale jakoś tak się dziwnie złożyło, że w tym jednym wątku wszyscy miłośnicy Szczecina są anonimowi. (To znaczy nie dla mnie - ale nie będę wymieniał nicków).

Szkoda tylko, że p. Markowi i Gambitowi robicie taką krecią robotę...

I tylko ze względu na nich nie zamykam tematu choć logika nakazywałaby tak zrobić. Prosze też przyjąć do wiadomości, że za takie zalewanie (flood) forum w każdym innym miejscu byłby ban, ale przecież nie o to chodzi...

Admin@sedina.pl
Tomek

Postautor: Tomek » 28 paź 2004, o 11:08

Busol pisze:Hmm. Nie wiem jak to napisaæ...
Mia³em takie my¶li, ale nie chcia³êm tego ruszaæ.
Ale jako, ¿e zosta³em o to poproszony to pragnê poinformowaæ wszystkich forumowiczów, ¿e 8 z poni¿szych postów zosta³o napisanych z 2 adresów IP. To znaczy ¿e... nie... My¶lê, ¿e pewnie siê mylê i to zbieg okoliczno¶ci :-(

Moim zdaniem je¶li ksi±¿ka jest dobra obroni siê sama. Ba - wystarczy jej jedna dobra recenzja - ale jako¶ tak siê dziwnie z³o¿y³o, ¿e w tym jednym w±tku wszyscy mi³o¶nicy Szczecina s± anonimowi. (To znaczy nie dla mnie - ale nie bêdê wymienia³ nicków).

Szkoda tylko, ¿e p. Markowi i Gambitowi robicie tak± kreci± robotê...

I tylko ze wzglêdu na nich nie zamykam tematu choæ logika nakazywa³aby tak zrobiæ. Prosze te¿ przyj±æ do wiadomo¶ci, ¿e za takie zalewanie (flood) forum w ka¿dym innym miejscu by³by ban, ale przecie¿ nie o to chodzi...

Admin@sedina.pl
Bynajmniej nie zalezy mi na anonimowo¶ci, a wpis doda³em, bo uwa¿am, ¿e powinno siê pisaæ o takich rzeczach, ale sam wiesz jak jest z dostêpem do internetu, a ten adres to IP szko³y, a tu internet mamy za darmo :)

Pozdrawiam, Tomek Nowicki, Stowarzyszenie Psjonatów Historii Szczecina

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości

cron