Opublikowane przez woti w Pamiętać Szczecin.

Nieco tylko krócej niż rok szkolny trwał nasz konkurs dla młodzieży „PAMIĘTAĆ SZCZECIN”. Jury oraz goście-czytelnicy „Sediny” podjęli już swoje decyzje i ocenili prace – klamka więc zapadła i czas na ogłoszenie wyników tej edycji konkursu (mamy nadzieję, że znów znajdziemy siły i przyjaciół, aby konkurs kontynuować od najbliższej jesieni).

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu (i nie tylko im) odbędzie się w sobotę, dnia 11 czerwca 2005r., o godzinie 11.00, w Muzeum Morskim w Szczecinie (Wały Chrobrego 3).
Serdecznie zapraszamy w imieniu własnym i goszczących nas pracowników Muzeum Narodowego – przewidujemy, że będzie miło: nie tylko przemówienia, gratulacje, wręczanie nagród i upominków, ale także okolicznościowa wystawa, prezentacje oraz chwila muzyki. Przewidywany czas – ok. 1,5 do 2 godzin.

Jeśli to możliwe, prosimy o przybycie AUTORÓW wraz z tymi, którzy przekazali im swoje opowieści i materiały, czyli z OSOBAMI OPOWIADAJĄCYMI. Na pewno też przyjdą przyjaciele oraz opiekunowie laureatów.
Gorąco zapraszamy wszystkich, którzy interesują się pierwszymi latami Szczecina. Oczekujemy na zainteresowanych dziejami ludzi, którzy przybyli tu w pionierskich, najtrudniejszych dla naszego miasta czasach, i którzy Szczecin odbudowali i rozbudowali.

Nim zapoznam Was z decyzją jury, chciałbym gorąco podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zaistnienia naszego konkursu, wspierając nas pomocą merytoryczną oraz nagrodami dla uczestników konkursu, a w szczególności:

· Panu Marianowi Jurczykowi, Prezydentowi Miasta Szczecina i urzędnikom Urzędu Miasta, na czele z Panią Elżbietą Masojć, Dyrektorem Wydziału Oświaty
· Panu Jerzemu Kotlędze, Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty i urzędnikom tej instytucji, z Panią Zofią Morawską
· Panu Lucjanowi Bąbolewskiemu, Dyrektorowi Książnicy Pomorskiej, wraz z Paniami Barbarą Sztark, Janiną Kosman, Cecylią Judek i Agnieszką Gnat-Leśniańską
· Panu Lechowi Karwowskiemu, Dyrektorowi Muzeum Narodowego w Szczecinie i pracownikom Muzeum, a szczególnie Pani Krystynie Milewskiej z Oddziału Morskiego
· Panu Wojciechowi Jachimowi i Pani Kindze Konieczny z Redakcji Szczecińskiej GAZETY WYBORCZEJ
· członkom Jury Konkursu „Pamiętać Szczecin” – Panom Jackowi Gałkowskiemu i Jarosławowi Usowiczowi
· Arkowi Bisowi z „Sediny”.

Osobne słowa uznania należą się, oczywiście, uczestnikom konkursu i wszystkim, którzy im pomagali. Mam nadzieję, że nagrody za ich wysiłek zostaną docenione, a w przyszłości wspomnienia o pionierskich czasach Szczecina i tych dniach, które są już nieco bliżej nas – znajdą poczesne miejsce w naszym portalu. Powojenna historia szczecinian jest taka pasjonująca!
Dzięki tym, którzy zechcą wspominać o życiu naszych Dziadków i Ojców – Portal Miłośników Dawnego Szczecina będzie pełen nie tylko romantycznych opowieści o czasach Słowian, o trudzie i bogactwie Pomorzan pod panowaniem własnym i szwedzkim, o dramatach i zmianach okresu niemiecko-pruskiego oraz pięknie przełomu XIX i XX wieku, nie tylko o wojennym koszmarze wywołanym przez niemiecki nazizm, ale także będzie pamiętnikiem przygód i trudów okresu polskiego zasiedlenia i odbudowy. Dzięki temu każdy, kto zechce odwiedzić „Sedinę”, tę internetową bramę do historii Szczecina – będzie mógł znaleźć tu coś, co będzie bliskie jego własnej lub rodzinnej historii, śladem najbliższym jego sercu.

W imieniu Jury Konkursu wyrażam nadzieję, że nasze opinie i decyzje staną się zachętą do dalszej twórczości wszystkich, których tematyka konkursu zainteresowała.

Wojciech Banaszak

DECYZJA
JURY KONKURSU
„PAMIĘTAĆ SZCZECIN”
(edycja – 2004/2005)

Jury konkursu w składzie:

Przewodnicząca – Krystyna Milewska /Muzeum Narodowe w Szczecinie/
Członkowie: – Kinga Konieczny /Gazeta Wyborcza/
– Janina Kosman /Książnica Pomorska/
– Barbara Sztark /Książnica Pomorska/
– Jacek Gałkowski /Teatr Polski/
– Jarosław Usowicz /Wydział Oświaty UM Szczecin/
Sekretarz – Wojciech Banaszak /Portal Sedina/

postanowiło przyznać uczestnikom konkursu następujące nagrody i wyróżnienia:

NAGRODĘ PIERWSZĄ

– Agnieszce Miczkule, uczennicy Gimnazjum Miejskiego nr 21 w Szczecinie, autorce pracy „KAŻDY POCZĄTEK JEST TRUDNY” (na podstawie relacji Bronisława Brzozowskiego), napisanej pod opieką Małgorzaty Żytyńskiej i ks. Tomasza Kanclerczyka – za przedstawienie mało znanych epizodów z życia powojennego Szczecina;

NAGRODĘ DRUGĄ

– Aleksandrze Chawziuk, uczennicy Gimnazjum Miejskiego nr 29 w Szczecinie, autorce pracy „MOJE MIASTO – MÓJ PORT” (na podstawie opowieści dziadka autorki), napisanej pod opieką Marleny Grytka – Szymańskiej – za przedstawienie życiowego awansu nastolatka – osadnika, od dorabiającego ciężką pracą ucznia i studenta, po marynarza i stoczniowca;

NAGRODĘ TRZECIĄ

– Maciejowi Bojczewskiemu, autorowi pracy „NA LEWO MOST, NA PRAWO MOST”, (wspominał Tadeusz Bojczewski), uczniowi Publicznego Gimnazjum nr 9 w Opolu – za dowcipny i interesujący wywiad z oficerem Wojska Polskiego, budowniczym pierwszych stałych mostów przez Odrę;

oraz związane z tymi nagrodami upominki w postaci:

· kalendarza „Almanach Szczeciński 1945 – 2005”, pod redakcją Marka Łuczaka i Piotra S. Owczarka, wraz z listem gratulacyjnym Prezydenta Miasta Szczecina,
· okolicznościowego numeru miesięcznika „Refleksje”, wraz z listem gratulacyjnym Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty,
· książki Edwarda Rymara pt. „Wielka podróż wielkiego księcia. Wyprawa Bogusława X Pomorskiego na niemiecki dwór królewski, do Ziemi Świętej i Rzymu (1496 – 1498)”,
· książki Barbary Januszkiewicz pt. „Klejnoty i stroje książąt Pomorza Zachodniego XVI – XVII wieku”,
· pamiątkowego kubka i długopisu „Gazety Wyborczej”,
· pamiątkowej „Fotokostki o Szczecinie”,
· płyty CD pt. „Sedina – Sentymentalny spacer po starym Szczecinie”.

WYRÓŻNIENIA:

· Katarzynie Stężewskiej, Joannie Piaseckiej i Beacie Bernat, uczennicom Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół nr 6 w Szczecinie, autorkom prac „STANISŁAW LAGUN – PRAWDZIWY CZŁOWIEK” (wspominał Stanisław Lagun) oraz „SZCZECIN – MIASTO DWÓCH NARODÓW” (kategoria „Wtórniki” – na podstawie „Szczecin, zarys historii” Edwarda Włodarczyka i innych), napisanych pod opieką Moniki Walkowiak – za udokumentowaną prezentację życiorysu i działalności jednego z najbardziej zasłużonych szczecinian oraz przedstawienie historycznych przemian zaistniałych w szczecinie w pierwszej połowie XXw.;

· Jakubowi Skrzyniarzowi, uczniowi Gimnazjum Miejskiego nr 15 w Szczecinie, autorowi przewodnika „PODJUCHY – OBRAZY PRZESZŁOŚCI”, napisanego pod opieką Renaty Czachoń – za niebanalną w formie i treści propozycję trasy wycieczki, w której można poznać także wspomnienia przedwojennych szczecinian;

· Kacprowi Morańcowi, uczniowi Liceum Ogólnokształcącego nr 14 w Szczecinie, autorowi pracy „POLUBIĆ SZCZECIN” (wspominali Zofia i Czesław Sternalowie) – za przedstawienie autentycznych wspomnień „z pierwszych szczecińskich dni”;

oraz związane z tymi wyróżnieniami upominki w postaci:

· okolicznościowego numeru miesięcznika „Refleksje” (wraz z listem gratulacyjnym Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty),
· listu gratulacyjnego Prezydenta Miasta Szczecina,
· książki Edwarda Rymara pt. „Wielka podróż wielkiego księcia. Wyprawa Bogusława X Pomorskiego na niemiecki dwór królewski, do Ziemi Świętej i Rzymu (1496 – 1498)”,
· długopisu „Gazety Wyborczej”,
· pamiątkowej „Fotokostki o Szczecinie”,
· płyty CD pt. „Sedina – Sentymentalny spacer po starym Szczecinie”.

Niezależnie od powyższego werdyktu jury stwierdziwszy, że nadesłane na konkurs prace, niezależnie od wzruszeń, których dostarczają, przekazują ciekawe informacje o naszej historii – postanowiło wyróżnić za udział w konkursie:

· Aleksandrę Żychowską, uczennicę Gimnazjum Ogólnokształcącego Szkół Muzycznych w Szczecinie, autorkę pracy „SZCZECIŃSKIE WSPOMNIENIE” (wspominał Jerzy, dziadek autorki);
· Annę Kacałę i Monikę Mazur, uczennice Gimnazjum Miejskiego nr 13 w Szczecinie, autorkę pracy „SZCZECIŃSKIE PODRÓŻE W CZASIE I PRZESTRZENI” (wspominała Anna Kozikowska – Kacała);
· Martę Leżuchę, uczennicę Gimnazjum Miejskiego nr 2 w Szczecinie, autorkę pracy „WSPOMNIENIA MOTORNICZEJ” (wspominała Barbara Złakowska – Pieniak), napisanej pod pieką Beaty Adamowicz;
· Kamila Hawro, ucznia Gimnazjum Miejskiego nr 7 w Szczecinie, autora pracy „Szczecin – moje miasto, moja młodość” (wspominał Henryk Drozd), napisanej pod opieką Ewy Zagubień;

i przyznać im upominki w postaci:

· płyty CD pt. „Sedina – Sentymentalny spacer po starym Szczecinie”,
· długopisu „Gazety Wyborczej”.

Ponadto organizatorzy i jury pragną zwrócić uwagę na niejednokrotnie bardzo interesujące prace nadesłane ze Szkoły Podstawowej nr 74 w Szczecinie, wszystkie opracowane pod kierunkiem Anny Witkowskiej, z których na szczególną uwagę zasłużyły:

· „OPOWIEŚĆ O BUDOWNICZYM” Adriana i Romana Andrzejczaków,
· „OPOWIEŚĆ O BURMISTRZU PODJUCH” Piotra Urzykowskiego,

na pamiątkę czego ich autorzy otrzymają:

· kubki i długopisy „Gazety Wyborczej”,
· pamiątkowe „Fotokostki o Szczecinie”,
· płyty CD pt. „Sedina – Sentymentalny spacer po starym Szczecinie”,

oraz:
· „POWSTANIEC – AKTYWISTKA” Magdaleny Maliniewicz,
· „BALLADA O CHLEBIE I NIE TYLKO” Piotra Dąbkowskiego,
· „WSPOMNIENIA NIE TYLKO O PRAWOBRZEŻU” Macieja Morynia,
· „PANI Z POCZTY” Jacoba Michalaka,

na pamiątkę czego ich autorzy otrzymają:

· pamiątkowe „Fotokostki o Szczecinie”,
· płyty CD pt. „Sedina – Sentymentalny spacer po starym Szczecinie”.

Organizatorzy i jury konkursu uznali także za stosowne zwrócić uwagę na fakt, że niezależnie od przedstawionego powyżej werdyktu jury – podlegały one swoistej ocenie gości portalu w „głosowaniu publiczności”: swoje zainteresowanie przedstawianymi tekstami i związanymi nimi zdjęciami oraz fotokopiami dokumentów czytelnicy ujawnili ilością tzw. wejść, czyli co najmniej chęcią sprawdzenia, co zawierają zapowiadane we wstępach artykuły. W ten sposób największą ilość głosów uzyskały następujące prace konkursowe:

1. „SZCZECIŃSKIE WSPOMNIENIE” Aleksandry Żychowskiej,
2. „STANISŁAW LAGUN – PRAWDZIWY CZŁOWIEK” Katarzyny Stężewskiej, Joanny Piaseckiej i Beaty Bernat,
3. „SZCZECIN – MIASTO DWÓCH NARODÓW” Katarzyny Stężewskiej, Joanny Piaseckiej i Beaty Bernat,
4. „SZCZECIN – MOJE MIASTO, MOJA MŁODOŚĆ” Kamila Hawro,
5. „PODJUCHY – OBRAZY PRZESZŁOŚCI” Jakuba Skrzyniarza,

oraz, z prac „poza konkursem” (prace uczniów ze szkoły podstawowej):

1. „OPOWIEŚĆ O BURMISTRZU PODJUCH” Piotra Urzykowskiego,
2. „SZCZECIN DLA WARSZAWIANKI” Macieja Czubko,
3. „WOLNE DOMY ‘55” Adriana Kubiaka;

Bezapelacyjnego lidera tej konkurencji (Aleksandrę Żychowską) postanawiamy więc nagrodzić, w imieniu czytelników:
· „Almanachem Szczecińskim 1945 – 2005” pod redakcją Marka Łuczaka i Piotra S. Owczarka (wraz z listem gratulacyjnym Prezydenta Miasta Szczecina).

Jury oraz organizatorzy konkursu zwrócili także uwagę na niebagatelną rolę opiekunów – nauczycieli, których życzliwe zainteresowanie dla dobrej roboty wykonywanej przez uczniów przyczyniło się do opublikowania tak ciekawych materiałów o historii naszego miasta i jego mieszkańców. Uważamy, że wszyscy oni zasługują na to, aby uhonorować ich:

· listem gratulacyjnym Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
· listem gratulacyjnym Prezydenta Miasta Szczecina,

i, niezależnie od powyższego, za szczególną aktywność, obdarować:

· panią Małgorzatę Żytyńską i księdza Tomasza Kanclerczyka – książką „Wielka podróż wielkiego księcia…” i okolicznościowym wydaniem „REFLEKSJI”,
· panią Annę Witkowską – „Almanachem Szczecińskim…” i okolicznościowym wydaniem „REFLEKSJI”.

Członkowie składu jury i organizatorzy konkursu pragną podziękować patronom i sponsorom konkursu, a w szczególności Prezydentowi Miasta Szczecina oraz Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty, a także Dyrektorowi Książnicy Pomorskiej, Dyrektorowi Muzeum Narodowego w Szczecinie i Redakcji „Gazety Wyborczej – Szczecin” – za przekazane dla uczestników konkursu upominki.

/podpisy członków jury/
Szczecin, dnia 17 maja 2005r.