Ostatnio dodane
15_-_Schwedter_Ufer_-_073B_1880.jpg
Schwedter Ufer - 07; 188073 odsłon08, Luty 2019
19_-_Hauptbahnhof_-_3b.jpg
Hauptbahnhof - 3b89 odsłon08, Luty 2019
01_-_Hauptpost3B_1899-1903_-_03.jpg
Hauptpost; 1899-1903 - 0383 odsłon08, Luty 2019
26b_-_Kinderheil-_und_Diakonissenanstalt_-_3.jpg
Kinderheil- und Diakonissenanstalt - 378 odsłon08, Luty 2019
16_-_Reserve-Lazarett_I_-_Barackenlazarett_-_53B_1915.jpg
Reserve-Lazarett I - Barackenlazarett - 5; 191572 odsłon08, Luty 2019
15_-_Victoria-Kaserne_-_01.jpg
Victoria-Kaserne - 0171 odsłon08, Luty 2019
12_-_Victoria-Kaserne_-_01.jpg
Victoria-Kaserne - 0172 odsłon08, Luty 2019
03_-_Grenadierkaserne_-_12.jpg
Grenadierkaserne - 1267 odsłon08, Luty 2019
09g_-_Bellevuetheater2C_Garten_-_023B_-1903.jpg
Bellevuetheater, Garten - 02; -190366 odsłon08, Luty 2019
10_-_Gutenbergstrasse_5_-_Etablissement_Paul_Meyer_-_023B_1911.jpg
Gutenbergstraße 5 - Etablissement Paul Meyer - 02; 191170 odsłon08, Luty 2019
10_-_Gutenbergstrasse_5_-_Etablissement_Paul_Meyer_-_013B_1911.jpg
Gutenbergstraße 5 - Etablissement Paul Meyer - 01; 191171 odsłon08, Luty 2019
05_-_Arndtplatz.jpg
Arndtplatz75 odsłon08, Luty 2019
plików: 26319, stron: 2194 3