Home > Cicer cum caule > Plany, mapy, panoramy > Szczecin 1900-1945 - Panoramy i widoki
Panorama Łasztowni
W galerii znalazła się dzięki uprzejmości Lazi'ego. Początek XX wieku

Panorama Łasztowni

W galerii znalazła się dzięki uprzejmości Lazi'ego. Początek XX wieku

panorama_szczecina1907_.jpg
Add your comment
Anonymous comments are not allowed here. Log in to post your comment