Home > Cicer cum caule > Pozostałości i ślady przedwojennego Szczecina > To pozostało... > Restauracja Konzerthaus-Garten (20.03.2011)
fot. Jan Skolimowski [Stau]

fot. Jan Skolimowski [Stau]

09 - Altstadt; 1923 - PLG 12 1 2509.jpg 05 - Friedrich-Karlplatz - 2kb; -1916.jpg 1829_Restauracja_Konzerthaus-Garten_-_fragment_bocznych_schodk_w_przy__cianie_KWP_wraz_jedn__z_wielu_cegie_2C_jakie_mo_na_spotka__w_tym_rejonie.jpg al_Image-69.jpg 03a - Deutschestrae, Ecke Arndtplatz - 2ka.jpg
Add your comment
Anonymous comments are not allowed here. Log in to post your comment