Home > Cicer cum caule > Pozostałości i ślady przedwojennego Szczecina > Bramy wjazdowe i przechodnie > Piłsudskiego
al. J. Pi�sudskiego 24
fot. Małgorzata Wrzosek

al. J. Pi�sudskiego 24

fot. Małgorzata Wrzosek

Pilsudskiego_23-a_jpg.JPG Pilsudskiego_23-f_jpg.JPG Pilsudskiego_24-c_jpg.JPG Obr_Stalingradu_24-e_jpg.JPG Obr_Stalingradu_24-f_jpg.JPG
Add your comment
Anonymous comments are not allowed here. Log in to post your comment