Home > Cicer cum caule > Pozostałości i ślady przedwojennego Szczecina > To pozostało... > Stara Gazownia
Wieża węglowa ul. Koksowa 2013-07-20
fot. Damian Porowski

Wieża węglowa ul. Koksowa 2013-07-20

fot. Damian Porowski

WP_000147.jpg WP_000154.jpg WP_000151.jpg 1829_Restauracja_Konzerthaus-Garten_-_fragment_bocznych_schodk_w_przy__cianie_KWP_wraz_jedn__z_wielu_cegie_2C_jakie_mo_na_spotka__w_tym_rejonie.jpg 1729_Restauracja_Konzerthaus-Garten_-_widok_z_g_ry_na_boczne_schodki_przy__cianie_KWP.jpg
Add your comment
Anonymous comments are not allowed here. Log in to post your comment