Home > Szczecin po 1945 roku > Zniszczenia wojenne i odbudowa miasta > Stare Miasto

Stare Miasto

10 - Durchgang Friedebornstraße - Jasenitzerstraße.jpg 02_Kaszubska_1960.jpg stare miasto.jpg C-Krzekowo01.jpg 04b_-_Turnhalle_-_02.jpg

Comment 1 to 1 of 1
Page: 1

mirekjot   [Jun 28, 2007 at 02:56 PM]
Sołtysia, od Wyszyńskiego w stronę Grodzkiej.

Comment 1 to 1 of 1
Page: 1

Add your comment
Anonymous comments are not allowed here. Log in to post your comment