Home > Szczecin po 1945 roku > Zniszczenia wojenne i odbudowa miasta > Stare Miasto
Zniszczenia wojenne, Stare Miasto
Przesłał Janusz Kościuczyk

Zniszczenia wojenne, Stare Miasto

Przesłał Janusz Kościuczyk

0196 Ruiny w rejonie ul. Wyszaka (1945).jpg 02_ul_ Panieska, 1945r.jpg 02_zniszczenia wojenne, Stare Miasto.jpg 0212 Ruiny Starego Miasta - kamienica Loitzow (1945).jpg 0253 Ruiny Starego Miasta w rejonie Placu Solidarnosci (okre.jpg
Add your comment
Anonymous comments are not allowed here. Log in to post your comment