Home > Szczecin po 1945 roku > Zniszczenia wojenne i odbudowa miasta > Stare Miasto
Zniszczenia wojenne, Stare Miasto
Przesłał Janusz Kościuczyk

Zniszczenia wojenne, Stare Miasto

Przesłał Janusz Kościuczyk

0212 Ruiny Starego Miasta - kamienica Loitzow (1945).jpg 0253 Ruiny Starego Miasta w rejonie Placu Solidarnosci (okre.jpg 03_zniszczenia wojenne, Stare Miasto.jpg 03_Zniszczenia_wojenne2C_ul__Panienska.jpg 0303 Plac Solidarnosci Plac Holdu Pruskiego.jpg
Add your comment
Anonymous comments are not allowed here. Log in to post your comment