Home > Galerie użytkowników > Jsz > Wykopane na OberBredow

Marka narzędziowa - Hydrierwerke (awers)

Marka narzędziowa nr 4707 z Zakładów Benzyny Syntetycznej.
Hydrierwerke Politz AG, Stettin-Politz.
Materiał: stop aluminium
Średnica: 36 mm

W_Do_Fr.JPG W_HW_A.JPG W_HW_R.JPG W_Possehl.JPG W_So.JPG
Add your comment
Anonymous comments are not allowed here. Log in to post your comment