Home > Galerie użytkowników > Jsz > Wykopane na OberBredow

Karta obiadowa - Donnerstag, Freitag

Karta obiadowa na stołówkę znajdującą się w rejonie Swinemunder Str (Bandurskiego), na dni: czwartek, piątek, sobota.
Materiał: bakelit, kolor czarny, na karcie wydrążone litery, powleczone białą farbą.
Rozmiary (w mm): 45 x 50 x 1,5
Na awersie napis: Donnerstag , Freitag
Na rewersie: Sonnabend

W_Do_Fr.JPG W_HW_A.JPG W_HW_R.JPG W_Possehl.JPG W_So.JPG
Add your comment
Anonymous comments are not allowed here. Log in to post your comment